Jak se bude vyvíjet vztah médií a celebrit?

Nedávné soudní spory u nás i ve světě připravují půdu pro pořádný střet mezi tiskem („Svoboda projevu!“) a osobnostmi („Soukromí!“). Novinové stánky jsou v jednom kuse přeplněné tvářemi tzv. osobností. Ať už to jsou začínající hollywoodské herečky elegantně vyfotografované…

Co znamená pohyb v rozhlasových sítích?

Začátek roku přinesl přechod šesti rádií ze sítě RadioNet k obchodnímu zastoupení Media Marketing Services. Jak tento posun ovlivní rozhlasový trh? RadioNet podle slov jednatele Radovana Vaškoviče pokračuje vlastní cestou: „nepotřebuje investora, protože je dostatečně finančně silný prostřednictvím svého…

Komu nadělil dárek antimonopolní úřad?

Antimonopolní úřad sice nestihl při rozdávání dárků Štědrý den, ale využil prvního pracovního dne po Vánocích k vydání předběžného opatření. Vydavatelům, kteří vypověděli smlouvy MPK, uložil obnovit dodávky „v míře, jaká byla obvyklá“ distributorovi Mediaprint & Kapa. Proč lze toto…

Billboardy neumějí smrtelné sevření

Společnost TSR získala exkluzivitu na provozování venkovní reklamy v síti stanic Benzina. Na podrobnosti jsme se ptali Josefa Veselého, spolumajitele firmy. Kdo by měl být typickým zadavatelem? Ti, kteří chtějí oslovit motoristy a jejich spolujezdce. Rozhodli jste se pro reklamu postavenou…

Časopisy v číslech

Investice do inzerce v časopisech se mají letos ve světě vrátit k růstu. Evropský magazínový trh zaznamenal v r. 2001 pokles příjmů z reklamy a se stejným výsledkem se zřejmě bude muset smířit i v r. 2002. Celkově by však ztráty v r. 2002 měly být…

Nemluvte s někým, koho neznáte

Inzerce v časopisech může být velmi úspěšná, pokud zadavatel ví, kdo tvoří čtenářskou obec zvoleného titulu. Na rizika spojená s přehlédnutím této skutečnosti se snažila upozornit kampaň australských vydavatelů. n Martina Vojtěchovská A ustralská organizace sdružující vydavatele časopisů…

Vývoj evropského televizního trhu

Studie „Global Entertainment and Media Outlook 2002—2006“ prezentovaná PriceWaterhouseCoopers se snaží ukázat, jak se bude vyvíjet televizní inzerce do roku 2006. nTomáš Trampota Studie představená pod zkratkou EMEA sleduje trh televizních sítí z hlediska množství peněz zaplacených inzerenty…

Mají televizní kvízy budoucnost?

Kvízové pořady patřily v televizích v posledních letech k hlavním magnetům diváků. Otázkou je, zda se tento formát již nevyčerpal a má ještě potenciál zvyšovat stanicím sledovanost. n Tomáš Trampota Televizní kvízy jsou etablovaným formátem, který má pevné místo v nejlepších vysílacích…

Jak využít časopisy pro reklamu co nejlépe

Ve světě nákupu a plánování reklamního prostoru v médiích představují časopisy ten nejroztříštěnější sdělovací prostředek, který si můžete vybrat. n Daniel Köppl V průběhu minulých 20 let se na vyspělých trzích rychle zvyšoval počet tištěných titulů. O něco pomaleji pak už rostl celkový…