KRNAP přišel s novou kampaní, která si klade za cíl přesvědčit turisty, aby neodhazovali v parku odpadky a pomáhali tak udržovat lesy v čistotě. Tvůrci projektu se inspirovali názvy krkonošských zvířat a vymysleli pro nejčastější druhy odpadků rodové a druhové jméno a také je zařadili do fiktivní čeledi Odpadkoušovitých. Pomocí profilů s názvem Není zvěř jako zvěř na platformách Facebook a Instagram lidem zábavnou formou prezentují odpadní produkty, a tak vzdělávají návštěvníky parku o nebezpečí těchto invazivních druhů. Do hledání odpadků KRNAP zapojí také širokou veřejnost, kterou vyzívá k vymýšlení nových názvů pro Odpadkoušovité a lidé se tak stanou spoluautory nové taxonomie. Kampaň cílí i na děti, které se budou vzdělávat za pomoci gamebooku s výukovým materiálem „Ztraceni v bouři Krkonoš“, který je bude edukovat v souvislosti s péčí o čistotu parku a se základními znalostmi o chování v přírodě.

reklama
reklama
Kontaktní akce v krajských městech

Během kontaktních akcí si návštěvníci vyzkouší různé aktivity založené na tzv. zážitkové pedagogice, která bude zahrnovat workshopy o tvorbě bajek o Odpadkoušovitých, kvízové hry, určování doby rozpadu odpadků a mnoho dalšího. Setkání proběhnou ve čtyřech velkých městech během měsíce června. V navazující kontaktní akci v první polovině července nabídne KRNAP zpestření pro turisty, ve které kombinuje příjemné s užitečným. Na začátku oblíbených turistických tras bude návštěvníkům rozdán návod na cestu, KPZ (kompostovatelný sáček na odpadky, rukavice atp.) a QR kód s odkazem na atlas čeledi Odpadkoušovitých. Na konci trasy čeká návštěvníky fotokoutek s lesním zátiším, ve kterém si budou turisté moci pořídit snímky s úlovky, které v lese nalezli a následně fotkysdílet na sociálních sítích.

KRNAP bude na akci upozorňovat ve videoreklamě, na bannerech, billboardech a hypercubes při příjezdu do KRNAP/KPN. Spoty ve formě pozvánek budou vysílat i regionální radia. Kampaň se také objeví na CLV v krajských městech, na odpadkových koších a prostřednictvím plakátů a letáků v ubytovacích zařízeních a informačních střediscích.

Seznam míst, kde proběhnou happeningy:

11. 6. Liberec
15. 6. Praha
19. 6. Pardubice
20. 6. Hradec Králové
1.-13. 7. výchozí místa turistických tras KRNAP

 

reklama