Po dlouhých letech aplikace principu otevřené pracovní doby a volného stylu řízení, přichází agentura s inovací v podobě prodlouženého víkendu.

reklama
reklama

“S Jirkou Suchým a Markem Antošem (pozn. spoluvlastníci společnosti) jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v tom, čeho se snažíme dosáhnout od začátku - tj. nejideálnějších možných podmínek pro sladění a vyvážení osobního a pracovního života našich zaměstnanců. Dává nám to mnohem větší smysl, než sypat peníze do posiloven v kancelářích nebo najímání happiness manažerů. V práci se podle nás má pracovat a naším úkolem je umožnit všem věnovat se jejich koníčkům a rodinám v čase, který patří jen jim,” uvádí CEO společnosti Luboš Plotěný.

S konceptem třídenního víkendu jsou samozřejmě spojena určitá základní pravidla, týkající se především dostupnosti daného člověka v případě potřeby, nicméně základní filosofií konceptu je snaha o co největší efektivitu pracovního času každého jednotlivce tak, aby v pátek pracovat nemusel, nebo pracoval co nejméně.

„Věříme, že tímto krokem ještě o něco posílíme spokojenost stávajících zaměstnanců a zároveň to chápeme jako silný benefit pro ty, kteří přemýšlí, že by se k nám připojili,“ uzavírá Jirka Suchý, spolumajitel Sherpas.

Agentura Sherpas se specializuje na tvorbu digitálních strategií, výzkum UX design. Mezi klíčové klienty Sherpas patří například Air Bank, Česká spořitelna, Rockpoint, nebo Vodafone.

reklama