Čtvrtstoletí činnosti oslaví na tradičním místě na slovinském pobřeží, kam se vrací po dvou letech hostování v Lublani s novou sadou soutěžních systémů a řadou dalších změn. Letošní Golden Drum, který potrvá od 17. do 19. října, přibližuje jeho prezidentka Mojca Briščik.

Jak se Golden Drum cítí jako pětadvacetiletý? Jsou na něm vidět roky?

Je zralý a rozvážný, ale stále plný energie, zvlášť teď, kdy se vrací na slovinské pobřeží. Na jedné straně je nabitý zkušenostmi, na druhou stranu je plný nadšení nad budoucím rozvojem. Určitě jej ovlivnily změny v reklamním průmyslu, kde se každý rok objeví něco nového, a festivaly to musejí akceptovat.

reklama
reklama

Je s ohledem na změny, které zmiňujete, v dnešní době ještě prostor pro klasický kreativní, resp. reklamní festival?

Vzhledem k počtu nebo existenci kreativních festivalů tady určitě prostor je. Ale je nám jasné, že tradiční forma festivalu v dlouhodobém horizontu nemůže odrážet stav reklamního trhu. Festivaly se musejí neustále přizpůsobovat a průběžně měnit festivalový koncept.

Jinak jsem přesvědčena, že festivaly budou existovat pořád. Jedinečně to vyjádřil Stephan Vogel z německé pobočky agentury Ogilvy srovnáním festivalů s olympijskými hrami: "Zaběhl by někdo 100 metrů pod 10 sekund, kdyby nebylo olympijských her?" S tím se naprosto ztotožňuji.

Festivaly jsou náhled, nebo spíš zrcadlo stavu našeho průmyslu. Zároveň oceňují nápady a přispívají k výměně osvědčených postupů. Osobně si myslím, že festivaly odpovídají na otázku, kdo je dobrý – všichni držitelé ocenění vědí, že jsou!

Také Golden Drum se během své existence několikrát proměnil, jak po organizační stránce, tak i v podobě soutěže. Jaká je jeho současná vize?

Svému poslání, tedy oceňování kreativity, zůstává festival věrný i při svém 25. výročí. V popředí budou nápady a jejich implementace, celková komunikační řešení a nové výzvy, které před reklamním průmyslem stojí.

To se odráží i v nové vizuální identitě, která se doposud často měnila. V souladu s dlouhodobými trendy jsme se rozhodli, že podobu festivalu vyjádříme jednoduše, jasně a univerzálně, abychom ji mohli požívat v různých kontextech i do budoucna. Výsledkem díla slovinské agentury Luna\TBWA je minimalistická, umělecky čistá a nadčasová identita, která bezpochyby bude tváří festivalu po delší dobu.

Před dvěma lety se Golden Drum přestěhoval do Lublaně a zdálo se, že získal nový impuls. Nyní se stěhuje zpět k moři. Lublaň se jako místo pro organizování takové akce neosvědčila?

Do Lublaně jsme festival přesunuli zejména z důvodu postupně stále méně vyhovující zastaralé infrastruktury. A musím říci, že jsme tady byli rádi. Centrum hlavního města dalo festivalu určitě jiný ráz a nám nové zkušenosti. Nicméně se za ty dva roky podařilo zlepšit zázemí v Portoroži, takže se s radostí vrátíme k moři, do prvního a pravého domova Golden Drumu. 25. výročí festivalu tak oslavíme v místech, kde celý příběh začal.

Velkou změnu dostála soutěžní část - práce budou rozdělena do dvou částí „WHAT“ A „WHY“. Jak se liší?

Soutěž zůstává tradičně rozdělena na dvě části. Ty jsou však výrazně obsažnější než předchozí sekce Nejlepší práce a Nejlepší praxe. Uspořádány jsou mnohem funkčněji, což je vidět už jen podle pojmenování otázkami, tedy WHY (PROČ) byla práce vyvinuta a WHAT (CO) je tato práce? Účelem soutěžní sekce CO (WHAT) je vybrat a ocenit nejlepší a nejúčinnější řešení, zatímco v sekci WHY (PROČ) se budeme ptát po hlavních důvodech pro různé komunikační postupy. Obě části soutěže jsou dál rozděleny do skupin a kategorií podle nejnovějších trendů v reklamní a kreativní práci.

Co to znamená konkrétně?

Nejdůležitější změna provází část WHY, která odráží aktuální dění a současný stav reklamy. Zejména se ptá na profesní etiku a sociální zodpovědnost, které jsou hlavními tématy v oboru a měly tak velký podíl na uspořádání sekce WHY. To jde ruku v ruce s další změnou – společensky odpovědné projekty a související obsah budou nyní poprvé mít svou kategorii s názvem "Social goods".

Předpokládáte, že jsou tyto změny trvalé a setkáme se s nimi i v příštích letech?

Naším cílem je rozdělaní zachovat, nicméně přemýšlíme o dalším rozšíření a změnách v soutěžních sekcích. Ale vzhledem k tomu, že nové nápady ještě nemají konkrétní podobu, je předčasné o nich mluvit.

Jinak stojí za zmínku, že se stále mění počet zemí, které mohou soutěžit a představit své práce. V loňském roce jsme soutěž otevřeli Itálii a letos uvítáme i Španělsko a Portugalsko.

Na první pohled se zdá, že se z festivalového slovníku vytratila kreativita, zatímco efektivita v něm našla své místo. Je to účel?

Kreativitu jako slovo možná navenek nepoužíváme tak často, ale jeho obsah zůstává a je společným jmenovatelem všeho, co na Golden Drumu děláme. Na druhou stranu chceme obsah kongresového programu přiblížit širšímu okruhu lidí, a to jak v reklamě a marketingu, tak i v jiných oblastech podnikání. Zahrnujeme proto i další témata, aby byl zážitek z festivalu co možná nejkomplexnější a maximálně inspirativní. Efektivita je v našem oboru důležitá, a proto jsme ji zařadili do programu festivalu.

Jaké další změny čekají na soutěžící a návštěvníky festivalu?

Nechci tolik mluvit o změnách jako spíš o důvodech, proč se k nám letos přidat. Nejprve bych ráda zmínila oslavu 25. výročí Golden Drumu, kde se postaráme o špičkový program a pestré festivalové dění. Golden Drum je jedinečnou příležitostí pro networking a můžu zaručit, že si budeme udržovat status jednoho z nejvstřícnějších festivalů na světě. U nás mají všichni účastníci příležitost seznámit se a trávit čas společně s předsedy a členy porot, s přednášejícími i ambasadory.

Na Golden Drumu uvítáme vynikající řečníky z různých oblastí, od technologie a komunikace až po filozofii. Mluvit budou o zdrojích a významu inspirace pro řešení nadcházejících výzev a ukáží nám příklady a cesty, které nám pomohou stát se katalyzátory budoucích změn. Přednášky, které nabízí letošní Golden Drum, jsou tedy povinné pro každého, kdo chce pochopit a prožít kreativní proměnu budoucnosti.

Nejdůležitějším z důvodů pro návštěvu je určitě soutěžní část festivalu a boj o ocenění, které dávají všem přihlášeným nový impuls k práci a další motivaci. Jen připomenu, že jde o opravdovou soutěž v náročné konkurenci pocházející ze zhruba čtyřiceti zemí, kde práce hodnotí 22 špičkových mezinárodních odborníků. Pro mladé talenty bude tradičně otevřena speciální sekce Young Drummers, kde mohou díky svému nadání získat první mezinárodní soutěžní ostruhy ve srovnatelné konkurenci.

A abych nezapomněla – návštěvníci si zase budou moci vychutnat vynikající středomořské jídlo a užít si výhled na moře, jak se na Golden Drumu sluší a patří. Letos byste opravdu neměli chybět…

reklama