Reklamní agentura RuBl čelí výzvě jihomoravského krajského úřadu k odstranění billboardu v Heršpické ulici v Brně. Postavila jej v roce 2012 s povolením stavebního úřadu po sdělení Jihomoravského krajského úřadu, že pozemek je v souvisle zastavěném území a neleží na silničním pozemku.

Úřad však po pěti letech ve výzvě uvádí, že billboard nestojí v souvisle zastavěném území a je nepovolený, proto se musí odstranit. Agentura se brání žalobou u Krajského soudu v Brně, řekl ČTK jednatel Pavel Růžička.

Krajský úřad ČTK pouze sdělil, že agentuře odpovídal ještě před účinností novely silničního zákona a dále se nemůže vyjadřovat.

reklama
reklama

Kraj vyzývá vlastníky billboardů, které leží v ochranném pásmu silnic první třídy mimo souvisle zastavěná území, aby reklamní poutače odstranili. Vyplývá to z novely silničního zákona z roku 2012. Billboardu agentury RuBl se to však podle původního vyjádření odboru dopravy krajského úřadu týkat nemělo.

Pozemek je "situován mimo těleso komunikace, není silničním pozemkem a je situován v souvisle zastavěném území", píše se v dokumentu z roku 2012. Po pěti letech však úřad napsal, že "silnice nesplňuje znaky zákonem vymezené pro souvisle zastavěné území obce".

Podle Ivana Schnircha, který s agenturou spolupracuje, se však definice souvisle zastavěného území v novele nijak nezměnila.

Ve výzvě k odstranění se dále píše, že bylo zjištěno "nepovolené zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice I/52". Schnirch s Růžičkou však uvedli, že vzhledem k tomu, že krajský úřad v roce 2012 napsal, že pozemek je v zastavěném území a není silničním pozemkem, stačilo řádné povolení stavebního úřadu, které firma získala.

Růžička uvedl, že krajský úřad neakceptuje žádné z připomínek a argumentů a trvá na odstranění. "Je to rozhodnutí pod politickým tlakem aktuálního boje proti nepovoleným billboardům, ale to v žádném případě není náš případ," uvedl Růžička. Schnirch očekává, že podobných žalob bude více, jde totiž o zmařenou investici. Uvedli, že billboard umístili podle všech zákonných požadavků a ani teď žádný zákon neporušují.

Kraj eviduje na silnicích první třídy na jižní Moravy na 450 nelegálně umístěných billboardů a postupně vyzývá jejich majitele k odstranění.

reklama