Sedmnáct senátorů poslalo Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákazu billboardů u hlavních silničních tahů. Senátoři tvrdí, že jde o protiústavní zásah do práva vlastnit majetek a práva podnikat. Provozovatelé billboardů chtějí s případným odstraněním svých ploch počkat až na rozhodnutí Ústavního soudu, do té doby je nebudou používat.

Na sporných plochách jsou dnes české státní vlajky. Svaz provozovatelů venkovní reklamy si nechal zpracovat právní posudek, podle kterého takové plochy už nejsou reklamní zařízení spadající pod zákon. Provozovatelé billboardů zároveň upozorňují, že státní symboly není možné poškozovat, tedy například odřezat.

„My budeme pravděpodobně odstraňovat všechny billboardy, vlajkové nebo nevlajkové. Už se těším na rozličné názory právníků, které si od teď v příštích dnech přečtu, jestli když umístíte na billboard vlajku, tak to přestává být billboardem a začíná to být něčím jiným,“ reagoval na záměr billboardářů ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

reklama
reklama

Svaz provozovatelů venkovní reklamy zastupuje asi 60 procent majitelů billboardů. Na dnešní tiskové konferenci jeho představitelé tvrdili, že nosiče nechtějí odstraňovat, aby tím nevznikly náklady, které by stát v případě prohry u soudu musel firmám uhradit.

„Od září zákon formálně platí a my ho musíme respektovat. Pokud mezitím provozovatelům reklamních zařízení vzniknou kvůli uplatňování protiústavního zákona nějaké škody, bude je pravděpodobně v budoucnu muset stát zaplatit. Víme přitom, že někteří účastníci na trhu již ohlásili úmysl domáhat se náhrady za zničené podnikání v mezinárodních arbitrážích. My jsme zatím tak daleko nezašli, protože stále věříme, že se situaci podaří napravit. Prozatím se proto snažíme postupovat tak, abychom případné škody co nejvíc minimalizovali. O totéž žádáme stát,“ řekl prezident billboardového svazu Marek Pavlas.

Lukáš Váňa, Marek Pavlas a George Kisugite na tiskové konferenci k zákazu billboardů u dálnic

Do arbitráže se státem se už chce podle jeho slov pustit ACE Media Ventures, která má amerického investora. Pavlas odhadl sumu, o kterou v arbitráži půjde, asi na miliardu korun. Tato společnost však není členem Svazu provozovatelů venkovní reklamy, ten zatím dává přednost jednání se státem.

„Umístění vlajek je zároveň přesně tím, co vyžaduje zákon, tedy zakrytím komerčního motivu plakátem, který neobsahuje žádné sdělení,“ dodal. Zároveň odmítl argument, že odstranění billboardů prospěje bezpečnosti silničního provozu. „Smrtelné nehody se dějí výhradně po střetu s nepovolenými billboardy, které nejsou vybaveny bezpečnostní konstrukcí,“ namítl Pavlas. Za posledních deset let se podle něj nestala žádná smrtelná nehoda po střetu s legální plochou.

Prezident billboardového svazu se sejde s ministrem dopravy, pod kterého spadá Ředitelství silnic a dálnic. Právě to by mělo od září začít s odstraňováním a zakrýváním ploch, pokud to neudělají sami majitelé. Majitelům billboardů vadí, že ministerstvo léta nereagovalo na jejich podněty a podle nich samo přiznalo, že nemá žádné studie, které by dokládaly vztah mezi nehodami a billboardy.

Billboardáři tvrdí, že jsou pro „rozumnou“ regulaci venkovní reklamy. Stávající opatření ale podle nich zvýhodňuje jiné hráče na reklamním trhu. Jako příklad správné regulace chválí pražské stavební předpisy. „Apelujeme na zdravý rozum při posuzování ploch. Absolutní zákazy nikam nevedou,” řekl jednatel firmy Czech Outdoor George Kisugite.

Někteří majitelé ploch strategii billboardového svazu nesdílejí. Firma JCDecaux smlouvy s inzerenty na necelé stovce billboardů ukončila k 31. srpnu a upozornila je na odstranění nosičů.

Podle billboardářů se zákaz billboardů u dálnic a silnic I. třídy dotkne asi 3000 ploch z celkových 25 tisíc v celé republice.

reklama