Sdružení pro internetový rozvoj od ledna 2019 omezí přístup k datům o návštěvnosti českého internetu. Nově bude přístup v on-line rozhraní projektu NetMonitor pouze pro platící odběratele a novináře. Celkový přehled o návštěvnosti českého internetu bude zdarma k dispozici v podobě měsíčního reportu.

Cílem této změny je poskytnout výhodu platícím odběratelům dat oproti subjektům na trhu, které sice data NetMonitoru ve větší či menší míře využívají, ale na financování projektu se nepodílí. Novinářům zůstane zachován plný přístup k on-line datům, stačí, aby si požádali o přihlašovací údaje.

reklama
reklama

Měsíční veřejné výstupy budou obsahovat přehled návštěvnosti, informace o celé internetové populaci ČR včetně základního sociálně demografického profilu a žebříček celých provozovatelů (bez rozpadu) v metrikách RU, PV a Stream Views.

„Ráda bych zdůraznila, že podrobnost on-line dat, která byla dosud bezplatně poskytována všem, kteří data NetMonitoru používali, byla zdaleka největší v rámci zemí, kde působí realizátor projektu měření internetové návštěvnosti. Jsem přesvědčena o tom, že rozhodnutí o omezení přístupu k datům platící odběratelé dat uvítají, protože lépe odpovídá jejich podílu na provozu projektu,“ komentovala tento krok Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR.

Pro práci s daty zůstává v platnosti povinnost pro odběratele i novináře postupovat v souladu s Pravidly pro užití dat projektů SPIR. Při publikaci dat bude pro všechny (odběratele i novináře) platit rozšířené povinné označení zdroje o tuto větu: „Přejímání dat z projektu NetMonitor a jejich další šíření bez předchozího souhlasu SPIR je výslovně zakázáno.“ Důvodem je prevence nepřesné či neúplné interpretace a kontrola nakládání s daty mimo platící odběratele.

reklama