Mediální zastupitelství Atmedia představilo svou obchodní politiku pro nadcházející rok 2019. Prodej reklamního prostoru bude směřovat pouze na dvě cílové skupiny: 15-69 pro balíčky AtMax, AtAdults a AtChoice a dále na dětskou cílovou skupinu 4-14 pro balíček AtKids.

Hlavní změnou v obchodní politice mediálního zastupitelství Atmedia je zrušení prodeje reklamy na cílovou skupinu 15+ a odstranění obchodního balíčku AtSmart. „Věříme, že díky snížení počtu obchodních balíčků na čtyři bude naše nabídka pro zadavatele reklamy jasnější a srozumitelnější,“ vysvětluje novinky pro příští rok ředitelka firmy Michaela Vasilová.

reklama
reklama

Ceny inzerce se zvýší v průměru o 10 procent.

Důraz je nadále kladen na standardní televizní kampaň, ale osvědčené produkty mohou být na základě tematické poptávky doplněny o sponzoring, product placement, teleshopping, injektáže a také reklamu v rámci HbbTV.

Atmedia zastupuje více než 20 tematických stanic.

reklama