Rozpočtům České televize a Českého rozhlasu hrozí, že se ztenčí o stovky milionů korun. Vláda v demisi schválila návrh daňového balíčku, jehož součástí je i změna výpočtu DPH pro obě veřejnoprávní média. Zatím loni jim vláda přilepšila, letošní změna by je o peníze, které se obě média chystala použít například na digitalizaci, znovu připravila.

Celý problém je v tom, jestli veřejnoprávní média mohou uplatňovat nárok na odpočet DPH za pořízené zboží nebo služby ve stejném rozsahu, jako to mohou dělat soukromé rozhlasové a televizní stanice. Minulá vláda s tím souhlasila. Ta současná naopak tvrdí, že by to bylo proti pravidlům Evropské unie.

reklama
reklama

„Ponecháním současné právní úpravy, která je neslučitelná se směrnicí o dani z přidané hodnoty, se Česká republika vystavuje riziku zahájení řízení pro neplnění povinností, které vyplývají z práva Evropské unie, včetně uložení peněžitých sankcí,“ uvedlo ministerstvo financí.

Podle televize to není pravda. „Možnost odpočtu DPH pro veřejnoprávní média není v rozporu s evropským právem. Úpravy zákona, které Česká televize před přijetím daňového balíčku diskutovala s ministerstvem financí, byly plně v souladu s evropskými směrnicemi,“ prohlásila mluvčí Karolína Blinková.

Pokud vládní změnu posvětí i parlament, přijde Český rozhlas ročně o 120 milionů korun a Česká televize o 350–400 milionů korun. Změna účtování DPH měla mimo jiné kompenzovat České televizi náklady na tzv. druhou digitalizaci, kterou nařídila vláda.

„Navzdory našemu varování a relevantním argumentům renomovaných daňových poradců ministerstvo financí protlačilo změnu zákona. Tím byl porušen princip, že až do roku 2021 bude Česká televize výnosy z DPH investovat do digitalizace,“ upozornil ředitel ČT Petr Dvořák.

Dvořák varuje, že pokud tyto výnosy televize mít nebude, ovlivní to nejen digitalizaci, ale i celkový servis pro diváky. „Takové peníze se jednoduše nedají najít v úsporách. Jen pro představu, 400 milionů korun odpovídá prostředkům vynaloženým na výrobu nových pořadů pro ČT :D a ČT art za dva roky,“ uvedl v tiskovém prohlášení.

Televize dokonce tvrdí, že by diváci ze dne na den mohli přijít o bezplatné televizní vysílání, protože by se celý přechod musel technologicky urychlit, aby byl levnější. Loni v dobré víře zahájila investice do digitalizace a podepsala také smlouvy na provozování nových sítí. S penězi z DPH tedy při plánování nákladů počítala.

„Český rozhlas nechce v žádném případě omezovat služby pro posluchače, půjde proto cestou úspor napříč rozpočtem. Jednou z nich je i aktuální plánovaná optimalizace pracovních míst,“ vyjádřil se k vládnímu návrhu mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. Jak řekl agentuře ČTK, rozhlas doufá, že ve sněmovně ještě bude prostor k případným úpravám balíčku.

reklama