Zhruba týden před volbami do poslanecké sněmovny věnovala pozornost nějaké předvolební komunikaci více než polovina internetové populace, přičemž devět procent "velmi" a 48 procent "částečně". Dalších 12 procent se k jejímu sledování chystalo.

Zbylá téměř třetina se o předvolební dění v médiích vůbec nezajímala. Důvodem je zejména nedůvěra vůči politikům a nezájem o toto dění.

Údaje vzešly z Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur STEM/MARK, NMS Market Research a Nielsen Admosphere.

reklama
reklama

Intenzivněji se o předvolební komunikaci zajímají muži než ženy, Pražané a lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání.

Z médií, kde internetová populace předvolební dění sleduje, vítězí internet a televize. Na internetu respondenti vyhledávají především články, komentáře a sebeprezentaci politiků a stran. V televizi zaujmou především diskuze zástupců stran stejně jako politické debaty odborníků. Předvolební klipy stran jsou už méně zajímavé.

Výzkum předvolební komunikace

Svou roli v předvolebním dění hrají i tisk a rozhlas, billboardy zaujaly desetinu.

Na televizní diskuze politiků se více soustřeďují muži než ženy, internet je nejdůležitější pro mladé lidi do 29 let. Rozhlas a předvolební klipy stran v televizi zaujaly nejvíce starší generaci nad 45 let. Billboardy nejčastěji zaznamenali Pražané.

Respondenti, kteří nějakou předvolební komunikaci zaznamenali, odpovídali na dotaz, jaká informace je nejvíc zaujala a přispěla k volebnímu rozhodnutí, nejčastěji tak, že žádná anebo nevěděli. Z konkrétních jsou pak spontánně uváděny předvolební diskuze, debaty a obecně televize, dále články na internetu a weby stran.

Výzkum byl proveden ve dnech 12. – 17. října 2017 na reprezentativním vzorku české internetové populace ve věku 18-59 let. Dotázáno bylo 504 respondentů.

reklama