Asistence, o.p.s. je poskytovatel sociálních služeb osobní asistence a sociální rehabilitace pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením v Praze. Své motto „Rozpouštíme vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením“ naplňuje i rozsáhlou advokační činností.

Výchozí situace

Z dlouhodobé praxe jasně vyplývá, že základní překážkou pro svobodný a samostatný život lidí s postižením v České republice je dostupnost podpory v domácím prostředí. Ať už ze strany terénních sociálních služeb, tak i blízkých pečujících. Nejvýrazněji se to projevuje u lidí, kteří tuto podporu potřebují v rozsahu více hodin denně. Ti se dostávají do neřešitelných situací, když příspěvek na péči pro lidi s nejvyšším stupněm závislosti postačuje přibližně na 4 hodiny osobní asistence denně. Jinými slovy na to, aby člověk ráno přesunul z postele, vykonal základní hygienu, oblékl se a najedl a večer to stejné, což pochopitelně postačuje. Tato situace je vyhání z domovů do pobytových sociálních služeb ústavního typu. Pro většinu z nich je to nepřijatelná změna života a osobní tragédie.

Asistence nepřicházela s návrhem řešení, ale opakovaně předkládala důsledky aktuálního stavu. Potřebná změna byla popsána tak, aby řešení umožňovalo svobodně žít v domácím prostředí i lidem s rozsáhlou potřebou pomoci.

Kampaň www.jedeme2015.cz

Během roku 2015 jsme uskutečnili 20 jízd na vozících. Osobnosti veřejného života se posadily na vozík a vzájemně si asistovaly doprovázeny na cestě Prahou Jakubem Neubertem, který potřebuje osobní asistenci nepřetržitě během celého dne. Mezi prvními se podařilo dohodnou zapojení týmu MPSV ve složení ministryně a její poradkyně.

Během celého roku 2015 se do kampaně na podporu zvýšení příspěvku na péči zapojilo 20 dvojic. Téma jsme udržovali v pozornosti veřejnosti a sbírali materiál na film. Zapojili se:

* Jaroslav Svoboda /Traband/ a Pavlína Techlová

* Michaela Marksová Tominová a Klára Šimáčková Laurenčíková /MPSV/

* Tomáš Jindříšek a Michal Kříž /Dark Side/

* Jan Čižinský a Ondřej Mirovský /MČ Praha 7/

* Václav Tobořík a Paul Whitaker

* Petr Zapletal a Veronika Valentová /FLEXI/

* Michal Setnický a Pavel Slavíček /TEMO/

* Zbyněk Kovář a Jan Špaček /Staropramen/

* Olga Špátová a Šárka Sklenářová

* Pavel Chroust a Eliška Sobotková /Schrack Technik/

* Daniel Adamka a Jan Tuček /Arriva/

* Lada Brůnová a Tereza Jakešová /Creative Mornings Prague/

* Dan Kolský a Ester Tomášková /Mamacoffee/

* Šárka Sedláčková a Jiří Sedláček /Farmářská tržiště/

* Irena Fodorová a Jan Mazoch /Nadace Jedličkova ústavu/

* Tomáš Zima a Alice Němcová Tejkalová /Univerzita Karlova/

* Petr Jirásek a David Beránek /Kino Světozor a BIO OKO/

* Jarmila Baudišová a Pavel Baudiš /AVAST/

* Tomáš Končický a Radek Bejbl /Bang Gutmann/

* Monika Vlková a Otakar John /K+K Hotels/ 

 

 

 

Film si získal velkou pozornost, na YouTube jej vidělo 40 000 lidí. Přibližuje stěžejní okamžiky života mladého muže Jakuba Neuberta i jeho partnerský život.

Březen 2016 Happening Veřejné slyšení v Lazarské, kam vyrazili lidé s postižením s transparenty popisující jejich potřeby. Na akci přišla i ministryně a získala si pozornost médií.

Další naší aktivitou bylo zapojení veřejnosti před rozhodujícím III. čtením. Opět jsme kontaktovali všechny poslankyně a poslance a na sociálních sítích vyzvali všechny podporovatele k fotografiím s #hlasujemepro na podporu zvýšení příspěvku na péči. Do zprávy poslancům jsme připojili jsme i vybrané komentáře ze sociálních sítí.  Asistence 1

Výsledky

Poslanecká sněmovna návrh přijala a to i včetně pozměňovacího návrhu na zvýšení III. stupně o 4 000 korun měsíčně. Zbývá ještě souhlas Senátu a prezidenta. Téma je velice podrobně probráno a politici se shodují, že systémová změna by měla obsahovat ještě i další kroky, ke kterým jsou odhodláni přistoupit. Dalším tématem, kterému se aktuálně hodláme věnovat je dostupnost bydlení pro lidi s postižením v Praze: www.bezbabyty.cz

reklama
reklama

Autor je ředitelem Asistence, o.p.s.

reklama