Dostat české zemědělství na evropskou úroveň z pohledu digitalizace a zjednodušit život českým zemědělcům. Takovou má ambici nový systém Agdata.cz. Z jednoduché aplikace na tvorbu zákonných evidencí se během necelých tří let stal komplexní systém pro řízení zemědělského podniku nebo farmy. Skládá se především z webové a mobilní aplikace. Ta za pomoci GPS jednotek, meteo senzorů, půdních sond nebo čipů na stroje shromažďuje na jednom místě data pro uživatele, který hned vidí, jak na tom ta která oblast je. Do projektu Agdata nyní investoval fond Pale Fire Capital, do jehož portfolia již patří firmy a projekty jako FAVI.cz, JenPráce.cz, Poptávej.cz nebo eXtra.cz.

„Investici do Agdata.cz vnímáme jako velkou příležitost, jak pomoci našemu zemědělství v digitalizaci. Cloudový systém na správu farem, umožňující rovněž napojení různých dalších prvků, jako jsou telematika a různé senzory, které měří vzdušnou teplotu nebo vlhkost ve skladu, je podle nás ta správná a progresivní cesta,“ vyjádřil se k investici Jan Barta.

web agdata

Systém Agdata.cz chce být prospěšný českým farmářům zejména v pěti oblastech zemědělské prvovýroby. První je řízení podniku jako celku, kde pomáhá především s různými typy evidence. Druhou je sledování a zabezpečení zemědělské techniky pomocí speciálních čipů, kdy kromě přehledu pomocí GPS jednotek nad konkrétním místem techniky jsou automaticky rovněž zaznamenávány polní a luční práce. Třetí oblastí je vytvoření mapy, na které je přehledně vidět, co se pěstuje za plodiny. Za pomoci senzorů je možné sledovat třeba i vlhkostní a teplotní poměry půdy a porostu. Další oblast se týká zvířat. Díky čipům má farmář přehled, kde se jeho stádo právě nachází. Poslední sférou je řízení lidí na farmě, respektive sledování přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Výhodou systému je možnost jej využívat postupně od holé aplikace se základními možnostmi pro menší farmy až po rozšířené verze pro velké podniky.

reklama
reklama

„České zemědělství narozdíl od některých průmyslových oborů zatím neprošlo digitalizací. Velká část agendy je na farmách často vedena stále papírově nebo pomocí vzájemně nespolupracujících zastaralých aplikací. Systém Agdata.cz spojuje data z různých zdrojů – ze zemědělských registrů, telematiky z GPS jednotek, bezdrátových senzorů nebo speciálních družic – a naopak je spojuje do jednoho celku,“ říká Jiří Musil, CEO a zakladatel Agdata.cz.

reklama