Sedm designérských ateliérů a grafických studií se účastní tendru na novou vizuální identitu Akademie výtvarných umění. Vysoká škola dosud používá logo českého lva se srdci, které na počátku 90. let vytvořil tehdejší rektor Milan Knížák. Autorská práva ale neumožňují s tímto logem dále pracovat v jiné vizuální identitě.

Nová grafika má odrážet poslání akademie, kterým je hledání alternativních cest v umění i společnosti. Vizuální styl bude kromě loga zahrnovat komplexní grafický manuál. Škola dosud žádný funkční systém vizuální komunikace nemá.

reklama
reklama

S hledáním nové grafiky pomáhá škole sdružení Czechdesign. Do uzavřené soutěže bylo pozváno sedm studií, odborná porota má rozhodnout na konci listopadu.

„Přestože Akademie výtvarných umění v Praze oslaví v příštím roce 220 let od svého založení, je to poprvé, co pracuje na vytvoření komplexní vizuální identity školy. Uvědomujeme si, jak důležitá událost to v životě naší instituce je. Potřebujeme mít nový, koncepčně propracovaný vizuál, který bude jasně vyjadřovat, že jsme výjimečná škola ve výuce uměleckého myšlení,“ komentuje význam soutěže rektor AVU Tomáš Vaněk.

Všechna studia se se zástupci AVU setkají na začátku soutěže při osobním zadání. Svůj soutěžní návrh pak porotě také odprezentují osobně a dostanou na něj odbornou zpětnou vazbu. Do druhého, intenzivnějšího kola soutěže postoupí pouze 3-4 studia, která svůj koncept na základě zpětné vazby od poroty rozpracují do několika výstupů. Z nich pak bude vybrán vítěz a realizátor grafického manuálu Akademie výtvarných umění v Praze.

Vítěz soutěže získá zakázku a odměnu za licenci v předpokládané hodnotě 800 tisíc korun. Na zakázce bude pracovat od ledna do května 2019 a pro AVU zpracuje kompletní grafický manuál obsahující koncepci nové vizuální identity včetně vzorových aplikací, grafické řešení webových stránek, označení budov AVU a také zajistí implementace nové identity, zaškolení pracovníků, externích grafiků a dalších osob s manuálem pracujících.

V 1. kole dostane všech sedm účastníků soutěže za odevzdanou práci skicovné ve výši 15 tisíc korun. Ve 2. kole dostanou 2–3 účastníci, jejichž návrh nezvítězí, za svou odvedenou práci skicovné ve výši 10 tisíc korun.

Celá soutěž bude probíhat od září do listopadu, její výsledky budou oznámeny do 12. prosince 2018. Nová vizuální identita se bude následně do praxe AVU zapracovávat v období od ledna do května 2019.

Do soutěže byli pozváni:
20YY Designers, Anymade Studio, Ex Lovers, Tereza Hejmová, Laboratoř Petra Babáka, Mütanta, Parallel Practice

Odborná porota:
Adéla Svobodová, grafická designérka, studio Adela & Pauline
Zuzana Lednická, grafická designérka, Studio Najbrt
Radek Sidun, typograf a grafický designér, pedagog UMPRUM
Marek Pokorný, kurátor současného výtvarného umění, umělecký šéf Galerie města Ostravy PLATO
Tomáš Vaněk, rektor AVU
Jan Šerých, Ateliér malířství II /škola Vladimíra Skrepla, odborný asistent
David Fesl, člen Akademického senátu AVU, zástupce studentů

Poradní hlasy (bez hlasovacího práva):
Anna Daučíková, prorektorka pro zahraniční záležitosti AVU
Pavlína Morganová, prorektorka pro umění, vědu a rozvoj AVU
Dušan Zahoranský, prorektor pro studijní záležitosti AVU
Blanka Čermáková, Oddělení komunikace s veřejností AVU

reklama