Hlavním záměrem Dopravní jedničky je snížit počet dopravních nehod a minimalizovat jejich následky. Tato aktivita je z části financována prostředky z Fondu zábrany škod. Na projektu participuje také BESIP.

"My jsme už dlouhou dobu zvažovali, že se pustíme do aktivity společenské odpovědnosti a hledali jsme téma, ve kterém pomoc rádia může mít velké důsledky. Pak jsme se přihlásili do grantového řízení Fondu zábrany škod a v rámci výběrového řízení získali alespoň malou finanční výpomoc pro start tohoto dlouhodobého projektu," vysvětluje Michel Fleischmann, prezident Lagardere Active ČR.

reklama
reklama

"Prostřednictvím našich rádií, digitálních a marketingových aktivit chceme v rámci Dopravní jedničky otevřít toto celospolečenské téma a věříme, že tím naše rádia pomohou k reálnému snížení nehodovosti. Přeci jen rádio poslouchá v autě většina řidičů," doplňuje Fleischmann.

Každá ze značek Lagardere Active ČR se bude soustředit na jinou cílovou skupinu, což umožní zasáhnout jak začínající řidiče, tak i zkušené řidiče nebo děti, kteří jsou jako chodci rovněž účastníky silničního provozu. Z tohoto důvodu budou ve vysílání Frekvence 1 a Evropy 2 zařazeny nejen spoty, ale i rozhlasové pořady k dopravě a na rádiu ZET odborné vstupy a analýzy.

Do Dopravní jedničky budou zapojeni moderátoři, atraktivní hosté i experti. S hlavní tváří projektu, moderátorem Evropy 2 Petrem Říbalem, chystá Lagardere Active ČR i speciální virální edukativní videa. 

"V rámci projektu také vznikne samostatný web Dopravnijednicka.cz, kde budou stovky příspěvků o dopravní výchově. Pro řízení obsahu v éteru i na internetu jsme sestavili tým, jehož součástí jsou profesionálové z médií i z bezpečnosti dopravy. S obsahem nám navíc pomáhá jako garant BESIP, což je záruka kvality a odbornosti všech výstupů," prozrazuje Petr Uchytil, ředitel strategického marketingu Lagardere Active ČR.

"BESIP Ministerstva dopravy jednoznačně podporuje projekt Dopravní jednička. Společně s Policií ČR se BESIP bude podílet na výběru nejzásadnějších témat, která ovlivňují bezpečnost na českých silnicích. Věříme, že díky spolupráci s Lagardere Active ČR se nám podaří cíleným působením snížit počet dopravních nehod a tragických událostí u těch nejohroženějších skupin účastníků provozu," doplňuje Martin Farář, vedoucí BESIP.

reklama