Podle senátorů mohlo dojít k porušení zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zejména povinnosti nepodněcovat k nenávisti, která z něj vyplývá.

Televize Prima odvysílala reportáž ve čtvrtek 11. února a ihned vyvolala bouřlivé reakce. Podle překladu televize měl totiž jeden z uprchlíků žijících v Česku poskytnuté ubytování přirovnat k stáji pro zvířata. Nadační fond Generace 21, který se na přesunu 153 uprchlíků do ČR podílel, se proti překladu ohradil. Podle něj měl respondent odpovídat pouze v hypotetické rovině a televize z jeho odpovědi záměrně vynechala část, ve které oceňuje českou pomoc.  

reklama
reklama

"Reportáž se mě a mým kolegům zdála naprosto neobjektivní a zjednodušená. Řekl bych i manipulativní a zdálo se nám, že tady může být porušený zákon," vysvětluje iniciátor stížnosti senátor Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL) s tím, že na reportáž jej upozornil právě Nadační fond Generace 21. Kromě Papouška je pod textem podepsáno dalších šestnáct senátorů a také poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

Prohlášení televize Prima, že v reportáži byly uvedeny relevantní a pravdivé informace, není podle Papouška postačující. Televize totiž ani po výzvě nadačního fondu nezveřejnila hrubý materiál, který by ukázal, jak rozhovor probíhal. Ve svém vysílání se Prima zmínila, že hrubý materiál s výjimkou policie a soudů nikdy neposkytuje.  

"Prioritou všech médií by mělo být, aby se (o uprchlících) informovalo objektivně a pravdivě na základě ověřených informací. Ne tady ještě více vířit emoce," komentoval reportáž Papoušek.   

Podle informací MAM obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní na zmiňovanou reportáž “do deseti” dalších stížností. Zabývat se jimi bude na svém zasedání 1. března. Televize Prima se vyjádřila k reportáži  na svých facebookových stránkách.

Prohlášení redakce:V souvislosti s odvysílanou reportáží ze dne 11. února 2016 v hlavní zpravodajské relaci FTV Prima...

Posted by Zprávy FTV Prima on 12. február 2016

Dopis senátorů:

Vážení členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

obracíme se na Vás ve věci reportáže FTV Prima ze dne 11. 2. 2016 o iráckých běžencích z Erbílu, kteří přijeli před několika týdny do České republiky. Reportáž s použitím přímých vstupů běženců opatřených překladem vyznívá tak, že uprchlíci odmítají nabízené byty jako málo komfortní, hovoří o "přemalovaných kravínech" a uvažují o návratu (což ve své podstatě zpochybňuje jejich právo na azyl). Podle vyjádření zástupců organizátorů jejich příjezdu (Generace 21) i samotných aktérů reportáže však byla slova zásadně překroucena špatným překladem a údajně manipulativním střihem.

Jsme pevně přesvědčeni, že současná migrační krize je nejzávažnějším dějem současnosti v Evropě (a tedy i ČR) s širokým spektrem velmi různých, ale často potenciálně velmi závažných důsledků. Pečlivé lpění na co nejpřesnějším informování veřejnosti proto musí být v této věci vysokou prioritou všech médií. V tomto případě bohužel dostupné informace indikují, že FTV Prima nejspíš porušila zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a to zejména § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle kterého je povinností provozovatele "zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení" a § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který ukládá povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace s jasným oddělením názorů a hodnotících komentářů.

Jsme přesvědčeni, že dostupné údaje dostatečně opodstatňují podezření na závažné pochybení FTV Prima v zásadně důležité věci a žádáme Vás proto, abyste se touto reportáží zabývali a z výsledku Vašeho projednávání vyvodili jasná, zásadní a účinná opatření. V dnešní době rozjitřených emocí může každá polopravda vést ke zlu a bezpráví.

S úctou senátoři Senátu PČR: Václav Hampl, Zdeněk Papoušek, Petr Šilar, Jan Horník, Alena Šromová, Ivana Cabrnochová, Václav Láska, Jiří Šesták, Miroslav Nenutil, František Bublan, Petr Bratský, Zdeněk Brož, Stanislav Juránek, Jiří Carbol, František Bradáč, Jiří Čunek, Patrik Kunčar

Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

reklama