Řada B2B firem vnímá marketing jako páté kolo u vozu. Jeho úkoly omezuje na objednávání propagačních materiálů a reklamních předmětů. Vyplývá to z průzkumu B2B Monitor, který realizuje agentura B-inside, aktuálně ve spolupráci s Marketingovým institutem. Kompletní výsledky institut představí ve středu.

O účasti na strategickém plánování si mohou marketéři nechat leda zdát. Pouze v necelých dvou třetinách českých a slovenských B2B firem je vrcholový management přesvědčený o významu marketingu.

reklama
reklama

Takové firmy však zároveň dosahují výrazně lepších obchodních výsledků než podniky, kde vrcholový management o významu marketingu přesvědčený není.

Činnosti, kterým se marketing ve firmách typicky věnuje, jsou spíše taktického a operativního rázu. V naprosté většině společností jde o zajištění základních propagačních materiálů a propagace přes média. Ke konzultacím vizí, logistiky, cen nebo distribuce se marketing dostane jen v malé části firem.

Skoro třicet procent firem dokonce nemá ani ucelený roční marketingový plán. Ani s vizemi to není o moc lepší: naprostá většina firem sice říká, že mají svou jasně definovanou vizi, mise a základní hodnoty, jenže jde zároveň o formální papír, o kterém zaměstnanci ani nevědí a firma se tudíž neřídí svými vlastními hodnotami.

Průzkum B2B Monitor probíhá dvakrát ročně, poprvé se uskutečnil v roce 2011. V každé vlně výzkumu je dotázáno zhruba 200 náhodně vybraných firem. Rozděleny jsou oborově a podle velikosti (do 99 zaměstnanců, 100 – 250 zaměstnanců a nad 250 zaměstnanců). Poslední vlna proběhla v listopadu a prosinci 2015.

Činnost marketingových oddělení firem (B2B Monitor 2015)
reklama