Až 50 tisíc návštěvníků má o víkendu pojmout centrum Plzně v rámci oslav ročního titulu evropského města kultury, ze kterého by měly dlouhodobě profitovat firmy a cestovní ruch Plzeňského kraje.

Zvony katedrály sv. Bartoloměje symbolicky zahájí v sobotu 17. ledna celoroční projekt Plzeň Hlavní evropské město kultury 2015. Ten připravovala nezisková organizace Plzeň 2015, založená městem Plzní v září 2010, kdy proměnilo kandidaturu na vítězství nad Ostravou.

reklama
reklama

Organizace pracovala s marketingovým rozpočtem cca 35 mil. korun, téměř rovnoměrně rozloženým na klíčové roky 2014 a 2015. „Loni jsme se zaměřili na komunikaci celého projektu a jeho image, letos se naopak soustředíme na kampaně k jednotlivým eventům, akcím a projektům,“ říká ředitel marketingu a komunikace Plzeň 2015 Radek Auer. Marketingová a komunikační strategie projektu vznikala od počátku in-house s pomocí externích spolupracovníků a menších produkčních firem a staví zejména na on-linu (Plzen2015.cz, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube) a PR komunikaci.

Oficiálními partnery evropského města kultury jsou Bohemia Sekt, Plzeňský Prazdroj a Zelárna Lobkowicz vyrábějící Křimické zelí. Ve vztahu k zahraničním návštěvníkům je Plzeň propagována zejména v německy mluvícím teritoriu, kde je značka Evropské hlavní město kultury dobře zavedená. Slavnostnímu zahájení bude věnována speciální šestnáctistránková příloha v regionálních denících vydavatelství Vltava-Labe-Press, Česká televize bude přenášet sobotní slavnosti v on-line vysílání.

Zahajovací třídenní program, jenž má přilákat do centra města na 50 tisíc návštěvníků, má rozpočet 20 mil. korun. Na projektu by měly dlouhodobě profitovat zejména firmy a cestovní ruch Plzeňského kraje, a to v domácím i mezinárodním kontextu. Plzeň proměnila kandidaturu na titul Hlavního evropského města kultury ve vítězství nad Ostravou v září 2010.

reklama