Markéta Kajabová, sortiment manažerka společnosti dm-drogerie markt a osoba zodpovědná za značku biopotravin Alnatura, může být více než spokojena. Za rok 2006 se jejich obrat v prodejnách dm-drogerie zvýšil o několik set procent a vývoj na začátku roku 2007 ukazuje, že jejich potenciál zdaleka není vyčerpán. Ani Iva Buriánková si nemůže stěžovat. Jako majitelka bioprodejny Biotop v Praze nestačí objednávat čerstvé bio máslo, sýry, maso a zeleninu z českých ekofarem. Zboží je do druhého dne vyprodáno. Vítejte do "bio reality".

Trh biopotravin roste neuvěřitelným tempem. A přesto jejich doba teprve přichází a potenciál je obrovský. V Čechách biopotraviny zatím pravidelně a vědomě nakupuje jen okolo 4 % z nás. V západní Evropě již většina spotřebitelů biopotraviny zařadila na svůj jídelníček.

BIO JE NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍM SEGMENTEM

Celosvětový odbyt biopotravin dosáhl 30,9 miliardy eur a biopotraviny spolu s Fair Trade výrobky tvoří nejrychleji rostoucí segment trhu s potravinami. Nadprůměrné tempo růstu vede v některých regionech k nedostatkům v zásobování, zejména v kategorii masa, mléka, ovoce, zeleniny a přísad.

Nejzřetelněji je nedostatek nabídky citelný v Severní Americe. Zde se již staly prázdné regály v některých produktových kategoriích biopotravin běžným jevem. Ale také v mnoha evropských zemích na sebe na základě silně stoupající poptávky nedostatečné zásobování upozornilo, a to i v segmentech, které dříve vykazovaly nadprodukci. Poptávka převyšuje nabídku přesto, že od roku 2000 rozloha ekologického zemědělství vzrostla o stovky procent v Latinské Americe, Africe i Asii.

Sektor čerstvých výrobků tvoří třetinu celkového světového obratu. Produkty jako jablka, pomeranče, karotka a brambory jsou totiž typické produkty pro začínající "bio" spotřebitele.

EVROPSKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI

Evropský trh s biopotravinami dosáhl obratu přibližně 15,5 miliardy eur v roce 2006 a meziročně narostl o 15 %. Největším trhem je Německo s obratem 4,5 mld. eur, dále Itálie (2,4 mld.), Velká Británie (2,3 mld.) a Francie (2 mld.). Tyto čtyři největší země z hlediska spotřeby biopotravin zabírají 70 % z celkového tržního podílu v Evropě.

Největší podíl biopotravin na spotřebě potravin má Rakousko (5,7 %) a Švýcarsko (4,5 %). Švýcaři mají také největší spotřebu biopotravin na obyvatele a rok (103 eur).

Ve všech evropských zemích se maloobchodníci, včetně diskontů, zaměřují na budování svého postavení zaměřením na kvalitu, což vede k rozšiřování nabídky biopotravin. V tomto směru je vzorem Německo.

Ačkoli po celé Evropě zaznamenáváme růst a podobné nákupní motivy spotřebitelů, maloobchodní struktura trhu s biopotravinami se v jednotlivých zemích významně liší. Zatímco v Německu, Itálii, Francii a Nizozemí mají specializované bioprodejny historicky velmi silnou pozici, ve Švýcarsku, Velké Británii, Rakousku a Švédsku trh kontrolují konvenční obchodní řetězce. Velké supermarketové řetězce (Tesco ve VB, COOP ve Švýcarsku a Švédsku, Billa v Rakousku) si vytvořily velmi široký sortiment až 1400 bio položek a více či méně kontrolují trh.

V posledních několika letech ovšem dochází na všech trzích k významným změnám. Dnes se v Německu více než 50 % nákupů uskutečňuje přes konvenční maloobchod včetně diskontů. A jsou to především diskontní prodejny, které dnes na "bio boomu" nejvíce profitují.

Naopak ve Velké Británii velké supermarketové řetězce ztrácejí podíl na trhu ve prospěch nikoli diskontů, ale farmářských tržnic a dodávkových služeb - přímého marketingu. Stejný vývoj lze sledovat také v Itálii.

V ČR BIO TRHU VLÁDNOU ŘETĚZCE

V České republice mají největší podíl na obratu s biopotravinami supermarkety, hypermarkety a lékárny, 67 %. Lékárny jsou doménou výrobků společnosti Hipp (kojenecká a dětská strava), výrobků společnosti Perfekta (melasa) a Goldim (čaje).

Zatímco v roce 2005 se nabídka biopotravin v řetězcích soustředila především na zpracované potraviny, obilniny, nápoje a čaje a u žádného prodejce nepřesahovala 150 položek, v roce 2006 se v prodejnách některých řetězců objevily ve větší míře také mléčné a masné výrobky, čerstvé i zpracované ovoce a zelenina a také pečivo. "O bio mléčné výrobky a bio zeleninu je trvale stoupající poptávka našich zákazníků," říká Jiří Králíček, vedoucí nákupu řetězce Billa.

Oproti roku 2005 se v loňském roce rozšířil také počet řetězců, které nabízejí biopotraviny pod vlastní značkou. K Bille (s vlastní značkou ja!Naturlich), Delvitě (se značkou Delhaize), drogerii dm-drogerie markt (Alnatura) a společnosti Ahold (Hypernova a Albert), která nabízí omezený sortiment (především masné výrobky) biopotravin pod vlastní značkou Selský dvůr, přibyl v roce 2006 Interspar s nabídkou biopotravin pod vlastní značkou Natur*Pur a letos Plus diskont se značkou BioBio. Prodejny řetězce Tesco s největší pravděpodobností rozšíří svou nabídku biopotravin o produkty vlastní značky Tesco Organic v roce 2007.

Nejširší sortiment biopotravin nabízejí svým zákazníkům řetězce Interspar, Delvita, dm-drogerie a Hypernova (přibližně 200 výrobků), dále pak Billa, Tesco, Albert a Globus (přibližně 100 výrobků). Omezenou nabídku biopotravin mají také Kaufland (přibližně 40 výrobků), drogerie Rossmann, Droxi (především dětská výživa Hipp) a od dubna letošního roku také diskontní řetězec Plus. Diskontní prodejny Penny Market a Lidl zatím ve své nabídce biopotraviny nemají.

S rostoucí nabídkou biopotravin v obchodních řetězcích přichází také intenzivnější marketingová komunikace. Nejrozsáhlejší in-store komunikaci má řetězec Interspar (což souvisí s nedávným zavedením vlastní značky biopotravin), dále pak Delvita a dm-drogerie. V těchto řetězcích jsou biopotraviny viditelně označeny na jednotlivých regálech, prodej je podporován také interním rozhlasem (Interspar a Delvita) a plakáty (Interspar). Všechny řetězce volí zatím strategii separace, to znamená, že biopotraviny nabízejí buďto ve speciálním, samostatně stojícím regálu nebo v bloku, nejčastěji mezi "produkty zdravé výživy". Výjimkou byla Delvita, která si troufla biopotraviny integrovat mezi konvenční výrobky s výrazným označením "BIO".

Pět největších maloobchodníků s biopotravinami, Albio (3 prodejny), Billa (81 prodejen), Country Life (4 prodejny), dm-drogerie (115 prodejen) a Tesco (77 prodejen), se na celkovém obratu podílí zatím jen přibližně 20 procenty.

ZATÍM PŘEVAŽUJE IMPORT

S výjimkou masa, mléka (částečně), mouky, těstovin, obilovin a čajů je značná část nabídky biopotravin a čerstvé (případně mražené) zeleniny a ovoce tvořena importovanými biopotravinami. Největšími dodavateli biopotravin do obchodních řetězců jsou jednoznačně společnosti PRP-BIO a Country Life. Dále pak následuje Olma (mléčné výrobky), Hipp Czech (distribuce dětské výživy), Bauer CZ (distribuce mléčných výrobků), Sluneční brána (výroba a distribuce čajů a koření), Ardo (mražená zelenina), Biopark (maso), Ekofarma Deblin (ovoce a zelenina), Vítek Trade, Pfanner (výroba a distribuce nealkoholických nápojů), Cano (distribuce těstovin značky Riscossa), Sonneck (produkce a distribuce vín) a několik méně významných společností. U konkrétních skupin výrobků mají některé z výše uvedených společností téměř monopolní postavení na trhu (Hipp Czech, Biopark).

BIO SORTIMENT JE STÁLE ÚZKÝ

Přes to, že se lepší dostupnost biopotravin denní potřeby, jako pečiva či mléka, a to zejména díky supermarketům, které je zařadily do své nabídky (Billa a Interspar nabízely vlastní dopékané pečivo, mléčné výrobky nabízí všechny řetězce, hovězí maso většina), základní potraviny v bio kvalitě - vejce, ovoce a zelenina, sýry, drůbeží maso - nejsou s výjimkou několika specializovaných bioprodejen v Praze stále běžně dostupné.

Zlepšila se situace v oblasti bio vajec. Do maloobchodní sítě je dodávají dvě farmy, Abatis a Pavel Kýr, obě však zdaleka nestačí pokrýt aktuální poptávku.

Na rostoucí zájem o biopotraviny samozřejmě reagují maloobchodníci a svým zákazníkům chtějí nabízet především domácí, české výrobky. Právě zájem obchodních řetězců zlepšuje možnosti odbytu biopotravin a nabízí možnosti výroby ve větších šaržích, což dosud nebylo možné. Výroba biopotravin tak nabízí nové podnikatelské příležitosti a velký potenciál růstu. Někteří velcí konvenční výrobci již na trend reagují a rozšiřují svůj sortiment o "bio" novinky (Olma, Emco, Kostelecké uzeniny, Hamé, Polabské mlékárny, Jizerské pekárny).

Mezi nově certifikované výrobce biopotravin z českých biosurovin patří například Moštovna Lažany, výroba nápojů, která na přelomu roku uvedla na trh jablečný mošt a Biopekárna Zemanka, výrobce slaných a sladkých pekařských výrobků. "Poptávka po našich bio sušenkách je obrovská, tak tak stíháme vyrábět," říká Jan Zeman, majitel Biopekárny Zemanka.

V České republice působí dva velkoobchodníci s biopotravinami, Country Life (přes 900 bio položek v katalogu) a PRO-BIO (800 bio položek) a přibližně 7 distributorů a dovozců. Obě velkoobchodní firmy zásobují jak specializované prodejny biopotravin, tak i obchodní řetězce. Do České republiky se dováží i čerstvá zelenina a ovoce, mléko a mléčné výrobky a drůbeží maso. Mezi největší dovozce čerstvých biopotravin patří firmy Bauer CZ a Jan Štěrba.

KLÍČOVÉ PODMÍNKY ÚSPĚCHU

Velkým problémem českého trhu s biopotravinami je nedostatečná nabídka domácích biopotravin a čerstvých bioproduktů. Se vzrůstající poptávkou maloobchodníků po domácích biopotravinách se trh napíná k prasknutí. Další nárůst dovozů ze zahraničí je krátkodobě nevyhnutelný. Pokud ovšem chtějí maloobchodníci zásadně rozšířit počet zákazníků kupujících biovýrobky, budou potřebovat české biopotraviny za "české" ceny. Jen dlouhodobá podpora českých zemědělců maloobchodníky, motivující ke konverzi na ekologický způsob hospodaření, může nedostatek nabídky zvrátit.

Další důležitou podmínku úspěchu bude, jak dobře budou maloobchodníci schopni komunikovat svým zákazníkům "bio příběh". Příběh o původu biopotravin, způsobu produkce a výroby a nejrůznější výhody konzumace biopotravin. Nesmí zapomenout zdůraznit odlišnosti biopotravin a usnadnit zákazníkům jejich hledání v prodejně.

POZITIVNÍ VÝHLED DO BUDOUCNA

Povědomí české veřejnosti o biopotravinách se zlepšuje, a přes to, že se obrat za poslední dva roky téměř zdvojnásobil, nelze očekávat zpomalení růstu. Naopak, do pěti let by měl trh vzrůst čtyřikrát. Na západ od našich hranic se šíří tzv. "zelený konzum" a pomalu se blíží i do České republiky. Debata o klimatických změnách a ekologických tématech povede ke zvyšování "ekologického" povědomí obyvatel, a tím i k nákupu produktů ekologického zemědělství.

Maloobchodní řetězce prohlašují, že budou biopotraviny patřit mezi zboží, které spolurozhodne o přízni či nepřízni zákazníků k danému obchodníkovi či značce. Právě lepší dostupnost prostřednictvím obchodních řetězců, drogerií a lékáren by měla Čechům nákup biopotravin dále ulehčit. Navíc obchodní řetězce zavádějí vlastní značky biopotravin a jejich propagace jistě osloví spotřebitele, kteří biopotraviny zatím vědomě nevyhledávají.

Důvodem pro další razantní růst spotřeby biopotravin v následujících letech bude zvýšená poptávka spotřebitelů, nabuzená informační kampaní Evropské unie, která by měla začít v létě 2007. Na letošní Září - Měsíc biopotravin také Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s partnery chystá několik akcí na podporu spotřeby biopotravin. Na ně od začátku roku 2008 naváže komunikační kampaň Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) "Ekologické zemědělství a biopotraviny", která je plánována na 3 roky v celkové výši 30 milionů Kč.

Dobrá ekonomická situace a s ní spojené rostoucí disponibilní příjmy obyvatel ulehčí širší vrstvě obyvatel rozhodování, zda si vybrat kvalitnější, ale dražší biopotraviny, nebo ne. K rozhodování jim pomohou vědecké studie zveřejněné na začátku roku 2007, přinášející nové důkazy o tom, že ekologické zemědělství produkuje nutričně velmi bohaté a bezpečné potraviny. Iva Buriánková i Markéta Kajabová se tedy mohou do budoucna dívat s velkým optimismem.


RE0706_20.gif

Tom Václavík

vede agenturu Green marketing

reklama