V Česku klesá podíl mladých mužů mezi 18 a 30 lety, kteří pijí pivo. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Celkový podíl mužů a žen, kteří pěnivý mok pijí, se ale podle výsledků šetření dlouhodobě výrazně nemění.
V roce 2004, kdy CVVM s pravidelným šetřením začalo, se k pití piva přihlásilo 92 procent mladých mužů. Letos to uvedlo 84 procent z nich. Alespoň někdy si pivo dá téměř devět z deseti českých mužů a více než polovina českých žen. Přestože roční spotřeba piva v ČR již několik let klesá, stále Čechům patří v jeho konzumaci ze zhruba 154 litry na osobu za rok světové prvenství.
Podle výkonného ředitele Českého svazu pivovarů a sladoven Jana Veselého vyrůstala generace dnešních mladých lidí v jiném prostředí než generace předchozí. "Daleko víc cestují, daleko větší část svého života strávili v zahraničí," uvedl. Mladí lidé se podle něj chtějí odlišit a poznávat nové věci. Mezi největší konzumenty piva naopak patří muži mezi 45 a 59 lety.
V průměru vypijí muži, kteří si pivo dají alespoň někdy, devět půllitrů týdně, u žen se toto množství pohybuje kolem dvou půllitrů. Muži si zlatavý mok dají v průměru čtyřikrát, ženy dvakrát za týden. Starší lidé a skupiny obyvatel s nižším vzděláním podle průzkumu konzumují pivo častěji než mladší ročníky a lidé s vyšším dosaženým vzděláním.
Při výběru piva hraje pro české muže více než pro ženy důležitou roli jeho značka. Podíl mužů, kteří si vybírají pouze produkty některých konkrétních pivovarů, se dlouhodobě pohybuje mezi 70 a 80 procenty, u žen dosahuje přibližně jedné poloviny.
Za nejdůležitější kritérium pro výběr piva označilo nejvíce respondentů jeho chuť. Cena piva je důležitá méně, do jisté míry významná je přesto pro dvě třetiny z nich. Účinek reklamy si čeští spotřebitelé podle vlastních vyjádření připouštějí jen zcela minimálně. "Výsledky průzkumu tak pochopitelně nehovoří o skutečném vlivu reklamy na spotřebitele, nýbrž o jejich ochotě si tento vliv připustit, či ještě spíše přiznat v rámci výzkumného rozhovoru," uvedl autor průzkumu Jiří Vinopal.
Od roku 2007 se po předchozím růstu snižuje důležitost chuti piva při jeho výběru u mužů i žen. "Lze se přitom domnívat, že za tyto posuny může ekonomický vývoj posledních dvou let, a to je z hlediska kupní síly obyvatelstva, tak vývoje cen piva," stojí v komentáři k výsledkům šetření.
Necelá polovina mužů v dotazníku uvedla, že v případě, kdy si nemůže dát alkoholické pivo, například proto, že řídí, dá si místo něj pivo nealkoholické. Stejně se vyjádřilo 14 procent žen. Ostatní si raději dají jiný nealkoholický nápoj. Vnímání nealkoholického piva se během posledních let významnějším způsobem neproměnilo, vyplývá z šetření.

reklama
reklama
reklama