Zrakové postižení lidé mohou začít využívat virtuální trafiku s novinami a časopisy, ve které je v současnosti 33 titulů. Ty lze číst on-line nebo je stáhnout jako textové soubory. K používání trafiky musí nevidomí vlastnit počítač, který má hlasový a hmatový výstup s takzvaným braillským řádkem a na kterém mohou číst data z obrazovky prsty v písmu pro nevidomé. Projekt nazvaný Trafika pro nevidomé připravila obecně prospěšná společnost Brailcom, informoval
ředitel společnosti Jan Buchal.
Internetová stránka www.trafika.brailcom.cz umožňuje těmto lidem nejen bezplatné čtení novin a dalších periodik v elektronické podobě, ale nabízí i výstřižkovou službu, která za ně sleduje, jestli se ve vydaných článcích nevyskytuje sledované slovo či slova. Pokud ano, informuje je mailem.
Čtenáři si mohou sestavit vlastní odběrový seznam periodik. Trafika obsahuje i archiv periodik, který umožňuje vyhledávání ve starších titulech.
Podle Boukala se společnost Brailcom především soustředí na vývoj volně šiřitelných softwarů pro nevidomé, protože je přesvědčena, že tyto programy by neměly být předmětem obchodování. Software, který pomůže zrakově postiženým pracovat s počítačem, stojí zhruba 60 000 korun. Handicapovaní sice mají možnost požádat o příspěvek na jeho nákup, ale je to příspěvek nenárokový.
Bailcom dlouhodobě podporuje Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana, například vyvíjel její katalog a bude provozovat digitální knihovnu.

reklama
reklama
reklama