Obecně prospěšná společnost Gender Studies hodlá letos rozesílat soubory článků, dat, studií a výzkumů, které si kladou za cíl napomoci rozvoji rovných příležitostí pro ženy a muže. Vzdělávací projekt Genderové balíčky má poskytnout informace o takzvané genderové problematice politikům, médiím a neziskovým organizacím, sdělila ředitelka společnosti Alena Králíková.
Pojem gender má popsat fakt, že sociální vztahy mezi muži a ženami jsou společensky podmíněné. Rozdělení jejich rolí není neměnné a vyvíjí se, počínaje rozdělením práce v rodině po zastoupení žen ve vedení podniků.
První ze čtyř "balíčků", který má být rozesílán do konce března, se zaměří na účast žen v politice. Podle Králíkové poskytne základní informace o podílu žen v politických strukturách států Evropské unie, o mechanismech podporujících účast žen v politice a dalších rozhodovacích procesech, o přístupu jednotlivých států k rovnosti žen a mužů či o opatřeních ve volebních zákonech některých zemí. Zabývat se také bude výstupy ze zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se koná do 11. března v New Yorku.
Obsahem dalších genderových balíčků budou účast žen a mužů na trhu práce, respektive slaďování profesního a rodinného života, reprodukční práva žen a aspekty rodinné politiky České republiky. "Všechny balíčky budou zpracovány s odkazem na zkušenosti ostatních evropských států v daných oblastech a doporučení řady významných mezinárodních dokumentů," uvedla Králíková. Materiály budou dostupné také na www.feminismus.cz.
Genderové balíčky jsou společným projektem společnosti Gender Studies, slovenského feministického sdružení Aspekt a polské ženské organizace eFKa. Projekt podpořila nadace Heinricha Bölla.

reklama
reklama
reklama