O trendu narůstajícího podílu cílené reklamy se v posledních letech mluví poměrně často. Jeho vývoj je dobře patrný z dat obsahové sítě Sklik a programatického prodeje inzerce přes RTB u největšího českého internetového hráče, společnosti Seznam.cz. V minulém roce v meziročním srovnání Seznam.cz zaznamenal celkem 28% nárůst investic do behaviorálně cílené reklamy. Podle odborníků ze Seznamu by letos mohly investice do behaviorálního cílení u RTB meziročně vzrůst o 25 procent, v Skliku zhruba o 20 procent.

Zadavatele zajímá programatik a mobilní reklama

Významný je hlavně meziroční nárůst investic do behaviorálně cílené reklamy na mobilních zařízeních o 40 procent. Změna jde ruku v ruce s rozšiřováním užívání mobilních telefonů. Zadavatelé postupně také přicházejí na výhody behaviorálně cílené reklamy, díky které mohou dlouhodobě komunikovat se svou cílovou skupinou nehledě na sezónnost. Cílená reklama je trendem předně v programatických kanálech. Pokud si v nich zadavatelé zvolí vhodné zaměření, kampaně prokazatelně vykazují vyšší efektivitu. „V rámci RTB prodejů zatím meziroční srovnání chybí, protože jsme s prodejem cílené reklamy v RTB začali až v druhé polovině roku 2017. Nicméně meziroční srovnání prvního kvartálu roků 2018 versus 2019 vykazuje jasný trend s růstem dokonce ve stovkách procent,” říká Jakub Novotný, programmatic manager Seznam.cz.

reklama
reklama

Retargeting patří mezi nejoblíbenější typ cílení

Jedním z nejvytěžovanějších typů cílení v prostředí sítě Sklik je retargeting neboli opětovné oslovení uživatelů, kteří už zadavatelův web navštívili, a jeho moderní podoba dynamický retargeting cílící na uživatele, kteří už o daný typ zboží v minulosti projevili zájem. „Celkové investice do retargetingu meziročně vzrostly o 23 procent. Díky zvýšené poptávce a produktovým inovacím jsme v rámci dynamického retargetingu zaznamenali dokonce bezmála padesátiprocentní meziroční nárůst,” uvádí Petr Novák, specialista výtěžnosti Sklik.

Behaviorální cílení si oblíbily automobilky

Nejvíce do behaviorálně cílené reklamy aktuálně investují automobilky, cestovní kanceláře, bankovní instituce a developeři. „V letních měsících předpokládáme, že se bude opakovat situace z loňského roku, kdy rostl zájem o cílení v oblastech cestování, prodej sportovního vybavení pro vodní sporty, klimatizace či bazény,“ doplňuje Jakub Novotný. Zadavatelé nyní přicházejí s poptávkami po nových druzích publika. „V poslední době jsme přidávali například cílení na uživatele se zájmem o koupi vozu dle ceny,“ uzavírá Petr Novák.

reklama