Dotazník najdete zde: bit.ly/AKAVYZKUM, uzávěrka je 31. března 2019.

Až do nedávné doby jsme měli v Česku jen velmi kusé informace o tom, jak velký je reklamní trh a jaká čísla vlastně točí. Už to označení „reklamní“ bylo totiž zavádějící. Při uvádění statistik obvykle vycházíme z ceníkových cen mediálních investic sledovaných agenturou Nielsen Admosphere. Nicméně díky její spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA) a jejich projektu Výzkum investic do komunikačních kanálů se od roku 2016 naše znalost rozšířila i na tzv. nemediální kanály. Tedy všechno to, co nepostihuje monitoring hrubých výdajů do reklamy v klasických médiích, ve vyhledávání a do display reklamy. Díky tomu vidíme nyní mnohem pestřejší obrázek o trhu a můžeme také lépe plánovat. A dá se snad i říci, že v tomto ohledu jsme konečně dohnali i Rakousko a Německo, kde podobná data mají k dispozici už déle.

reklama
reklama

Zapojte se, má to smysl!

Pokračování výzkumu právě běží a samozřejmě se neobejde bez zapojení zadavatelů. Ač iniciativa původně vychází od profesního sdružení agentur, tedy poskytovatelů marketingových služeb, má velký přínos i pro klienty. „Díky tomu, že se nyní údaje za mediální i nemediální investice sbírají u jednoho důvěryhodného subjektu, což je Nielsen Admosphere, můžeme klientům poskytnout mnohem lepší predikce o trendech na trhu. Uvidíme, s jakým vývojem investic lze letos počítat. Podle toho mohou klienti posoudit, zda jim rozpočet stačí na udržení či zvýšení jejich share of voice,“ říká David Čermák, předseda sekce Aktivačních agentur při AKA a iniciátor zmiňovaného výzkumu. „Hodně klientů na to slyší,“ dodává.

Pokud by například investice značky do marketingové komunikace letos klesaly, zatímco trend za celý trh by byl opačný, měli by její manažeři zpozornět. Výzkum jim také pomůže s rozložením investic do jednotlivých kanálů a ukáže jim trendy v jejich segmentu. Jaký vliv má reklama na HDP? Výzkum AKA by letos měl dospět  do fáze, kdy je možné v rámci delší časové řady provádět složitější analýzy. „Pokusíme se jít do byznysových predikcí a zjistit, jak investice do reklamy předcházejí vývoj HDP,“ slibuje Čermák. Výsledky budou k dispozici respondentům, ale také účastníkům konference Communication Summit 2019, která se koná 29. května. 

Druhá polovina koláče

Díky výzkumu budeme mít také jasněji v tom, jaké jsou čisté investice do komunikačních kanálů. Co se týče ceníkových cen, čísla za minulý rok už jsou známá. Podle monitoringu v roce 2018 přesáhla celková hodnota českého mediálního byznysu s reklamou 100 miliard korun. To je číslo, kterým byste se klidně mohli chlubit nejen na večírku. Ale jedním dechem byste měli dodat, že tu nejde jen o klasickou reklamu a nejde jen o ceníkové ceny.

Podle zmiňovaného výzkumu čistých investic se nám totiž do celkového obrázku přidávají mnohdy podceňované nemediální kanály jako například online a mobilní podpora (včetně sociálních sítí), eventy, sponzoring, produkce pro mediální kanály, dárky a dárkové předměty, věrnostní programy a další. Investice do nich tvoří přitom podle výzkumu zhruba polovinu všech rozpočtů na marketingovou komunikaci. „Růst hrubých výdajů v ceníkových cenách koreluje s trendem, který ukazuje výzkum čistých investic. Z roku 2016 na 2017 tak celý komunikační trh rostl o cca 7 %, z roku 2017 na 2018 se pak tempo růstu mírně zpomalilo na cca 5 %,“ potvrzuje Lucie Vlčková, senior research manager agentury Nielsen Admosphere. Ve výsledku se čisté investice za rok 2018 měly pohybovat okolo 113,5 mld. Kč. Ano, je to více než sto miliard! Takový byl loňský odhad, jeho reálnost ale ještě ověří právě probíhající letošní kolo výzkumu AKA. Tak možná ještě s tím chlubením počkejme.

Základní fakta o výzkumu:

Výzkum investic do komunikačních kanálů v České republice zadává Asociace komunikačních agentur (AKA). Je zaměřený na aktuální trendy v této oblasti a na výhled do budoucna. Již čtvrtým rokem oslovuje prostřednictvím výzkumné agentury Nielsen Admosphere nejvýznamnější zadavatele reklamy na trhu. Poskytnutá data jsou pečlivě analyzována a shrnuta v dokumentu mapujícím výdaje do marketingové komunikace dle jednotlivých typů kanálů, mediálních i nemediálních. Výzkum najdete na adrese: bit.ly/AKAVYZKUM, uzávěrka je 31. března 2019.

Češi v první desítce evropských optimistů

Zajímavé srovnání s výzkumem AKA poskytuje European Business Climate Index sledovaný asociací evropskou EACA. Ta se každého čtvrt roku dotazuje 1460 reklamních a výzkumných agentur ve 14 evropských zemích na vývoj poptávky po jejich službách a na jeho predikci. Česká republika podle něj zaujala ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku devátou příčku v Evropě a vykazuje celkově růstový trend. Nejvíce si aktuálně věří Litevci, nejméně Řekové.

reklama