SDÍLENÝ SMYSL

Vytvořte, sdílejte a žijte vaše "proč", sdílený smysl vašeho podnikání bude fungovat jako kompas ukazující směr všem lidem ve firmě.

OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST

Převezměte zodpovědnost za vaše činy a za to, jak ovlivňujete ostatní.

KOMUNIKACE

Zapojte všechny do dialogu, buďte transparentní, budujte vzájemnou důvěru.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.