Rozhodně se dá říct, že přibývají firmy, které aplikují některé z prvků tzv. svobodné firmy. Nedomnívám se, že je na místě předpokládat, že by se na trhu výrazně zvyšoval podíl firem, které naplňují naprosto všechny atributy tohoto typu zaměstnávání. Vedle tradičních zaměstnavatelů s typickými manažerskými strukturami a rozdělením rozhodovacích pravomocí mají ale jistě "svobodné" firmy své místo.

Jak ukazují i naše každoroční průzkumy mezi zaměstnanci, na předních místech žebříčku podstatných aspektů, které determinují volbu kandidáta při změně zaměstnání nebo naopak jeho setrvání ve stávající firmě, je hned za výší příjmu právě flexibilita. Flexibilita v našich průzkumech rezonuje již několik let a zaměstnavatelé, kteří jsou schopni nabídnout jak flexibilní pracovní dobu, tak například různé typy úvazků, jsou jistě přednostní volbou většiny kandidátů. Při současné míře nezaměstnanosti, kdy trh práce ovládá kandidát, je jakákoli "zbraň" pro nalákání nových zaměstnanců povolena.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.