První obchodní centrum otevřelo v USA už roku 1956. Následoval velký ekonomický rozmach, krom obchodů se součástí center stávaly také restaurace, kanceláře i rezidenční prostory. Chuť nakupovat a stavět další obchodní domy podněcovala silná generace stahující se ze středů měst na periferii. Asie a Evropa se oproti USA o dekádu zpozdily, bývalý východní blok se přidal až v 90. letech, kdy v USA už naopak přicházel útlum.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.