Klíčem k úspěchu na vysoce konkurenčím trhu je přetvořit neutrální nebo negativní zkušenosti do pozitivních. To je jedna z myšlenek Retail Summitu 2019, kterou si vyslechlo více než tisíc účastníků. Velká pozornost byla věnována novým technologiím. Diskutéři se ale shodli, že ani sebechytřejší zařízení nás sama o sobě vpřed neposunou - obchodování bylo, je a bude lidskou disciplínou. A zvítězí ti, kdo vytvoří nejlepší vztah s lidmi - před pultem i za pultem.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.