Čeští zákonodárci nebyli v uplynulém roce příliš aktivní a pro oblast médií a marketingu nepřinášejí žádné převratné změny. Na úrovni Evropské unie ovšem sledujeme výraznější legislativní produktivitu. Urodila se řada předpisů, které se buď použijí přímo, nebo je bude nutné implementovat do českého právního řádu. Za vydařené lze považovat zejména nařízení o geoblokaci, které by mělo odstranit přetrvávající překážky ve světě e­commerce. Pro mediální trh budou významná nová pravidla a regulační opatření obsažená v novele směrnice o audiovizuálních mediálních službách a v evropském kodexu o elektronických komunikacích. Každý z těchto přepisů ovlivní trh Starého kontinentu jiným způsobem.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.