FETIŠNUMERO

Často to bývají rázní hoši a direktivní dámy. Aby času ušetřili, aby svět přivohnuli do měřitelné latě, vypěstovali si závislost na jednom čísle. A hned je to přehlednější!

A samozřejmě, jakmile to rozpoznali ti, jimž bylo dáno s dotyčným postiženým spolupracovat, seznali, že pro ulehčení svého života musí udělat jediné: dané číslo bedlivě střežit, i kdyby se kolem spotřebitel na ucho stavěl a u toho rapoval.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.