ANO: SPOLEČNĚ SE NAŠE ZÁJMY HÁJÍ LÉPE

Stručně: Pokud by syndikát novinářů neexistoval, bylo by stejně třeba něco takového zapotřebí. Proč? Protože v situaci jedinec versus instituce - ať už se jedná o stát v nejširším slova smyslu nebo konkrétní státní instituci, třeba parlament, ministerstvo nebo například politickou stranu - je jedinec zpravidla slabší, takže je účinnější hájit vlastní zájmy společně. Mohu posloužit svou vlastní zkušeností. Názoru, který jsem hájil, třeba v případě takzvaného náhubkového zákona či mediálních rad, poslanci či senátoři naslouchali pozorněji, když věděli, že nemluvím pouze za sebe, ale za profesní sdružení.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.