Nemůže, rozhodl Soudní dvůr Evropské Unie. V rozsudku SDEU uvedl, že předmět může být považován za autorské dílo, pokud splní dvě podmínky. První je originalita předmětu ochrany. Druhá podmínka stanoví, že autorův duševní výtvor musí být vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě. To znamená, že pouhé myšlenky, postupy, způsoby fungování nebo matematické vzorce nemohou být předmětem autorskoprávní ochrany. Podle soudu autorské dílo musí být vyjádřeno takovým způsobem, že bude dostatečně přesně a objektivně identifikovatelné. Z tohoto lze dovodit, že dílem nemůže být předmět, který je vnímán ryze subjektivně.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.