Stejně, jako se do češtiny nepřekládá slovo lobbista, tak se nikdo nesnaží překládat ani sousloví spin doctoring. V obou případech by to totiž trochu bolelo.

Spin doctor pracuje většinou pro politiky. Jeho úkolem je obrátit mediální kauzu v jeho prospěch. Je to tedy takový doktor otáčka nebo vytáčka, jak kdo chce. V jedné z definic spin doctoringu se píše: Úspěšný spin doctoring může být dokonce i odhalen a politická strana například usvědčena ze lži. Jestliže však splnil účel a pomohl jeho tvůrci, tak je (stejně) úspěšný. Libůstkou, která se z USA dostala postupně až do české politiky, je umělé vystavování vlastní rodiny na odiv. V Americe je to tradice hlavně v prezidentských kampaních. Kdo nemá zdravou několikačlennou rodinu a ženu, která se dobře obléká, je trochu out. Čeští politici své rodiny občas také vystaví, aby ukázali, že jsou jedni z nás a že vlastně taky mají takové ty normální starosti a problémy a navíc je roztomilé, když malé dítko hodí za tatínka obálku do urny (dokud volební komise nezpochybní volby).

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.