17 anketa Adela Krausova

Adéla Krausová
výkonná ředitelka WMC/Grey

ANO: Důležité jsou podmínky, nikoli zadavatel

Výběrových řízení na veřejnou zakázku se někdy účastníme. Nerozdělujeme většinou tendry na státní nebo nestátní či veřejné. Rozhodování, do jakého tendru jít, odvozujeme od jiných předpokladů, než je původ zadavatele.

Pokud je průběh státního tendru v pořádku, jsme s klientem v osobním kontaktu, dostaneme všechny potřebné informace, není v něm 15 dalších agentur a je tedy tendr po všech stránkách čestný, nevidím za agenturu důvod se ho nezúčastnit. Stejně tak, pokud tyto podmínky nemáme u neveřejného tendru, není za nás v pořádku. Máme pocit, že podobně by probíhala i následná spolupráce, proto nechceme v takovém tendru zůstávat, nebo se ho účastnit.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.