Minulý týden jsem strávil nějakou tu chvíli sledováním televizních reklam české provenience. A musím přiznat, že jsem viděl řadu "zajímavých" věcí, jak z pohledu strategie, tak i "zajímavě" ztvárněné. A proč používám uvozovky?

Nerozumím té relativně velké propasti mezi tím, co se dnes ví o tom, jak reklama funguje, a mezi onou každodenní tvorbou, tedy výstupem našeho oboru. Marketéři Les Binet a Peter Field ve své světoznámé studii "The long and short of it" jednoznačně ukazují, co je oním tajemstvím vysoké efektivity.

reklama
reklama

Jako například racionální reklama versus emocionální. Každému, kdo viděl alespoň pár slidů o psychologovi Kahnemanovi, by přece mělo být zřejmé, že emocionální reklama pracuje skrze System1, tedy automaticky. Kdežto racionální se musí doslova protlačit do Systemu2, neboli vědomého.

Tento článek je pro web uzamčen.