Marketing je třeba hodnotit vždy ve dvou rovinách, jako filozofii podnikání a jako systém funkcí. Dnes rozumí marketingu každý. Stejně jako fotbalu. Kdekdo je schopen říkat, co je marketing a co ne. Můžeme upravit známý citát: kaž­dý ví, co je to marketing, dokud ho nemusí definovat. Jsme svědky toho, že tak velmi často dochází ke zkreslení dvojího typu.

Především je marketing zjednodušován na jeden z nástrojů marketingového mixu, tj. na reklamu, případně jinou formu marketingové komunikace. Pak slyšíme často i od těch, kteří se považují za odborníky, že "jde o marketingové tahy, triky" apod., což je prvý krok ke znehodnocení významu marketingu. Marketing musí především nabízet řešení problému, a to kvalitní, komplexní a za odpovídající cenu.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.