GDPR je souhrnné, přísnější evropské nařízení o ochraně osobních údajů. V mnoha oblastech navazuje na už platný a fungující zákon o ochraně osobních údajů z roku 2000. Nejde tedy o nic nového, co by zcela měnilo pravidla pro nakládání s osobními daty, nýbrž o doplnění některých novinek.

Pokud se podíváme na tradiční eventovou akci, setkáme se s aplikací GDPR již při zvacím procesu, kdy si správce (majitel) databáze najímá ke zpracování dat externí agenturu. Správce by měl mít se zpracovatelskou firmou uzavřenou smlouvu, obsahující zásady spolupráce a zavazující zpracovatele k zajištění bezpečnosti poskytnutých údajů. Pro agenturu to znamená, že s osobními údaji a jejich zpracováním bude přicházet do styku pouze vyškolený personál a bude s nimi zacházet podle příslušné vnitřní směrnice firmy.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.