Nesmějí létat v národních parcích, na nádvořích zámků a hradů, kolem atomových elektráren ani v hustě osídlených oblastech. Musí se držet bezpečně od lidí. Řeč je o dronech, které se stále častěji používají ke komerčnímu focení a filmování.

Pokud má na sobě dron kameru ke komerčním účelům, tak je potřeba k jeho provozování vlastnit povolení k leteckým pracím a zároveň povolení k létání pro všechny drony, se kterými firma pracuje. Vydává je Úřad pro civilní letectví (ÚCL). "Součástí procesu je mimo jiné praktická zkouška před pány z ÚCL, dodání provozní příručky, zajištění povinného pojištění zodpovědnosti pro každý dron, vedení letového deníku ke každému stroji," vypočítává podmínky Filip Brázdil z agentury Copterfilm. "Neznamená to, že povolení k leteckým pracím vás opravňuje létat kdekoliv. Ale na druhou stranu můžete právě díky tomu žádat o výjimky podle potřeby. Například i do bezletové zóny Pražského hradu se za určitých okolností dá dostat," říká Brázdil. Pro tento účel by bylo potřeba podat žádost na ÚCL a pak také Správě Pražského hradu. Verdikt by byl pak už jen na nich.

reklama
reklama
Tento článek je pro web uzamčen.