Štěrboholské outletové centrum Fashion Arena může mít nadále ve smlouvách s nájemci doložku, která omezuje vzdálenost od tohoto centra, v níž může obchodník otevřít další outletovou prodejnu. Vrchní soud v Praze totiž zrušil předběžné opatření, které zkraje roku vydal Městský soud v Praze na základě návrhu chystaného konkurenčního outletového centra u letiště.

Fashion Arena ve svém odvolání argumentovala, že tzv. radius clause je v segmentu outletových center obvyklou věcí a nájemci ji navíc mají ve smlouvách dlouhodobě. Pro předběžné opatření, které má řešit naléhavou potřebu, tedy podle ní nebyl důvod.

reklama
reklama

Vrchní soud jí dal za pravdu. „V projednávané věci je zjevné, že navrhovatel podcenil právní kroky, které mohl učinit už v období od roku 2015,“ uvedl v písemném vyhotovení rozsudku. „Jestliže (...) otevření svého centra připravuje několik let a stav na trhu (jak právní, tak faktický) mu byl zjevně znám, nemůže být ani řeč o nutnosti (tedy i naléhavosti) potřeby úpravy vztahů mezi účastníky. Není proto splněna esenciální podmínka nutná pro nařízení předběžného opatření,“ konstatoval.

Věcnými argumenty se pak soud v tomto kontextu nezabýval, protože na jejich projednávání dojde až při řešení žaloby, kterou provozovatel chystaného centra Prague The Style Outlets podal k Městskému soudu v Praze.

Předběžné opatření bylo zrušeno už na konci ledna, ale teprve 5. března soud doručil písemnou verzi rozhodnutí účastníkům sporu. „Věřili jsme, že předběžné opatření bude zrušeno, neboť jde o naprosto běžnou praxi v našem segmentu napříč evropským trhem. Doložky o dosahu v nájemních smlouvách v outletových centrech jsou zde za účelem ochrany značných investic pronajímatelů,“ dodala ředitelka Fashion Areny Lenka Čapková.

reklama