Hodnoty nám usnadňují orientaci ve světě, kde musíme v krátkém čase zpracovávat množství informací. Pomáhají nám zaujmout vztah k dané osobě, značce nebo tématu. Aby mohly firemní hodnoty fungovat, musí mít pro cílovou skupinu relevantní a reálný obsah a musí být integrálně provázány s hlavní činností organizace. To nejlépe zajistíme, když je formulujeme na základě dat z výzkumů. Kvalitativním výzkumem identifikujeme oblasti zájmů, které pak ověříme výzkumem kvantitativním.

reklama
reklama
Tento článek je pouze pro předplatitele.
Chcete ho dočíst?
Předplatit si