V současné době téměř polovina českých domácností přijímá televizní signál prostřednictvím digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T. V roce 2021 má být tento standard zcela nahrazen novým standardem DVB-T2. Protože se tato změna dotkne významného procenta lidí, tak nás zajímalo, jaké o ní mají lidé povědomí. Ze srpnového průzkumu vyplynulo, že přibližně polovina lidí v on-line populaci ve věku 18-60 let o této změně něco zaslechla a další pětina si sama hledala nějaké informace. Oproti červnu roku 2016 se celková informovanost lidí zvýšila o sedm procentních bodů. Pozitivní zprávou je, že nejvyšší povědomí o této změně měli a mají ti, kteří přijímají televizní vysílání terestricky (tj. lidé, kterých se přechod na DVB-T2 týká). Letos v srpnu si 28 % respondentů o přechodu na DVB-T2 vyhledávalo informace a dalších 54 % o změně jen něco zaslechlo. V červnu 2016 si informace o změně vyhledávalo 18 % lidí a 56 % jen něco zaslechlo. Podíváme-li se na povědomí o změně podle pohlaví, informovanější jsou muži než ženy a lidé starší 44 let než mladší. Ostatně to dokládá i skutečnost, že 17 % mužů a 37 % žen uvedlo, že o připravované změně nic nevědí.

reklama
reklama
Tento článek je pouze pro předplatitele.
Chcete ho dočíst?
Předplatit si