Zdejší PR agentury a asociace tomu moc nepomáhají, ba naopak. Podporují tvrzení, že společenská odpovědnost je jednorázová charitativní akce, ideálně v případě, kdy firma udělá něco špatně a potřebuje to chytře zamaskovat.

reklama
reklama

S touto realitou bojuji každý den. Ne, CSR není filantropie, a ne, CSR není greenwashing či prázdný slib. CSR firmám přináší komplexní strategii řízení, která ukazuje nejen to, jak se stát ziskovějšími, ale také jak přitom brát ohled na okolí uvnitř a vně firmy. Navíc je to aktuální pro firmu jakékoliv velikosti a oboru a hodně firem to v určité míře nevědomky již plní. Hlavní zodpovědností firem je být profitabilní a tak to musí zůstat. Ziskovost by ale neměla potlačit vše ostatní. Kromě toho, "co" společnost nabízí, jaké služby, produkty a výsledky má, by měla brát ohled i na to, "jak" těchto služeb, produktů a výsledků dosahuje. Dalšími nejasnými pojmy u českých firem jsou udržitelný rozvoj, udržitelnost, či dokonce odpovědné podnikání. Opravdu se nejedná o to, že šéf je sluníčkář a nutí své zaměstnance, aby na záchodě splachovali jen jednou, a to tím malým tlačítkem. Je to vlastně to samé jako CSR, jen více vyjadřuje dlouhodobější zaměření firmy. Udržitelnost značí celkovou odpovědnost podniku za dopady jeho činnosti na společnost a jeho zaměření se na tři základní pilíře: vedle ekonomické výkonnosti jde i o tu sociální a environmentální. Existuje již bezpočet výzkumů, např. poslední z Goldman Sachs, které ukazují, že tzv. udržitelné firmy mají lepší finanční výsledky, mnohem větší tempo růstu, vyšší nárůst zaměstnanců, lepší reputaci a větší úspěšnost na světových burzách. Nenechme se tedy zmást názory místních CSR odborníků, kteří radí, ať firma vyřeší svoje CSR tím, že uskuteční jeden dobrovolnický den či charitativní koncert. Sledujme trendy ze západní Evropy, důležitost udržitelnosti do budoucna a její byznysové výhody pro firmu a okolní prostředí a vydejme se již konečně tímto směrem!

Sandra Zouzalová, zakladatelka a výkonná ředitelka, Flagship CSR Agency

reklama