Tuto činnost zaměřenou na budování vztahu s okolím do budoucna plánuje zavést asi čtvrtina těch, kteří PR dosud nevyužívali. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus Agency, jež se na tyto aktivity specializuje.

Průzkum ukázal, že pro 85 procent firem využívajících PR je hlavní motivací prosazování informací o službách a výrobcích. Na druhém místě byla firemní komunikace. "Budování vztahů s veřejností se v posledních letech významně proměnilo, lidé se naučili používat on-line kanály, které umožňují dvojsměrnou komunikaci. Čím dál větší důležitost přítomnosti v on-line světě pak dokládá i to, že vztahy s veřejností buduje téměř 36 procent firem skrze komunikaci v sociálních médiích, na blozích a v internetových diskuzích," uvedl ředitel Focus Agency Robert Svoboda.

reklama
reklama

Výhradně služeb PR agentury nyní využívá 16 procent firem. "Téměř 46 procent firem využívá práci externích spolupracovníků či dodavatelů, jedná se přitom o služby freelancerů i agentur," dodal Svoboda. Vlastní tým má při realizaci PR k dispozici 38 procent firem.

Klienti PR agentur podle průzkumu nejvíce oceňují jejich znalost mediálního prostředí (62 procent), přínosy v podobě časových úspor (49 procent), odborných konzultací (43 procent) a výsledků v mediálním pokrytí (40 procent). Ke slabinám patřily mimo jiné systém účtování služeb, neochota agentur přistoupit na placení odměny formou success fee, fluktuace osob v agenturách, únik důvěrných informací a neplnění termínů a dohod.

Výdaje na PR v posledním období zachovalo 47 procent firem, u 22 procent z nich se rozpočet navýšil, naopak u 31 procent poklesl. Téměř 30 procent firem podle průzkumu uzavírá s PR agenturami spolupráci pouze na konkrétní kampaň, nepatrně více pak na jeden rok. Alespoň na tři roky smlouvu podepisuje asi čtvrtina společností.

Výzkum se konal v červnu a červenci a zapojilo se do něj 478 společností od 50 zaměstnanců až po ty s více než 1000 pracovníky. Autor výzkumu, společnost Focus Agency, vznikla v roce 2000 a věnuje se public relations a marketingové komunikaci.

reklama