Výzkum prokázal, že nejlépe fungující formát inzerátu je 1 barevná strana. Podle GfK mezi top 10 inzeráty z pohledu zaznamenání i z pohledu vyvolaných akcí bylo 9 právě v tomto formátu, pouze jeden byl dvoustránkový. Reklamy umístěné na obálce, lhostejno zda přední či zadní, vnitřní či vnější, fungují o něco lépe než reklamy umístěné uvnitř časopisu. U většiny titulů byly mezi TOP 5 nejlépe fungujícími reklamami 1 – 2 inzeráty z obálky.

Umístění reklamy v rámci časopisu nemá na účinek reklamy výrazný vliv

reklama
reklama

Zásadním poznatkem je, že umístění reklamy v rámci časopisu nemá na účinek reklamy výrazný vliv. I v tomto směru výzkum českých titulů potvrzuje poznatky ze zahraničních analýz. Vícenásobná inzerce v jednom vydání přináší synergický efekt – ať už se jedná o klasickou inzerci či kombinaci inzerce a PR článků. Synergie může přinést zvýšení sledovaných parametrů (zaznamenání / přiřazení ke značce / vyvolané akce) až o několik desítek procentních bodů oproti výsledkům dosaženým jednotlivými inzeráty. Výstup z výzkumu zpracovala Monika Bodorová (Client Service Manager z GfK Czech) spolu s jednatelem vydavatelství Business Media a členem představenstva Unie vydavatelů Tomášem Tkačíkem.

Výzkum nabízí syndikovaný přístup, jehož velkou výhodou je celooborové financování. Poskytuje důležité benchmarky, které pomohou inzerci prezentovat mnohem přesnější informace o kampaních. Výzkum probíhá kontinuálně a měří se celý rok každé číslo titulů, jež jsou vybrány do studie. Měří se reklamy větší než 1/3 strany.
Výzkum přiřazuje reklamu ke značce a poskytne také informace o angažovanosti čtenářů - jejich vztah ke značkám a informace o akcích, které reklama vyvolává atd. Respondenti ve výzkumu hodnotí reklamy, které v dotazníku rotují. Nehodnotí ale více jak 25 reklam.

CEO GfK mediamark research and intelligence Kathi Love představila výzkum StarchMetrix umožňující sledovat efektivitu reklamy v tiskových titulech už loni na Forum Media. Zásadní podle Kathi Love bylo přesvědčit marketéry, aby poskytli údaje o prodejích. Informace tak nabízí užitečná vodítka pro mediální agentury. Výzkum jim má zlepšit plánování, v USA ho podle Love využívají všechny velké mediální agentury.

Více o výzkumu čtěte v příštím vydání M&M.

reklama