Za nejdůvěryhodnější hlavní zpravodajskou relaci v zemi považují lidé Události. Hlavní zpravodajská relace České televize je podle průzkumu společnosti TNS AISA nejdůvěryhodnější pro 61 procent lidí, u obou konkurenčních stanic je to třikrát méně. Celkově prý kladně hodnotí současnou podobu zpravodajství České televize 90 procent oslovených.

reklama
reklama

 Za velmi dobré považuje zpravodajství České televize 46 procent, za dobré 35 procent oslovených, devět procent je hodnotí dokonce jako vynikající. Ostatní dotazovaní označují zpravodajské relace jako ucházející, ale nikoli špatné. I tím se Česká televize má odlišovat od konkurence.

Průzkum realizovala ve dnech 30. 10. až 2. 11. společnost pro výzkum trhu TNS AISA na vzorku 1001 respondentů prostřednictvím dotazování za pomoci počítače v domácnostech. Česká televize si nechala průzkum zpracovat jako jeden z nástrojů hodnocení svého zpravodajského vysílání během krajských a senátních voleb a s půlročním odstupem od jeho uvedení také jako hodnocení nového formátu své hlavní zpravodajské relace.

„Pokud jde o vnímanou profesionalitu, důvěryhodnost a vyváženost zpravodajského servisu týkajícího se proběhnuvších krajských a senátních voleb, Česká televize dosáhla nejlepších výsledků,“ komentuje výsledky průzkumu Radim Kindl ze společnosti TNS AISA.

 Zpětnou vazbu hodlá Česká televize využít také při nadcházejícím zpravodajském programu v souvislosti s prezidentskými volbami.

Na hlavní zpravodajskou relaci České televize Události se v říjnu průměrně dívalo 845 tisíc dospělých diváků, což je o 49 tisíc lidí více než loni. Na sledovanosti výrazně posílila i stanice kontinuálního zpravodajství ČT24, která v měsíci říjnu zaznamenala meziročně nárůst sharu z 3,54 % za říjen 2011 na letošních 5,77 %. Vyplývá to z dat ATO-Mediaresearch.

Diváci dávají v televizním zpravodajství podle průzkumu přednost informacím z politiky, veřejného dění, zahraničního zpravodajství a informacích o konfliktech. Hned na druhém místě oceňují informace využitelné pro praktický život, jako jsou například informace o cenách, postupech o jednání s úřady, nebo o tom, jak se zachovat v určitých životních situacích.

V neposlední řadě průzkum ukázal, že lidé vnímají také zlepšení vysílání České televize od minulého roku. Za mnohem nebo spíše lepší jej považuje 43 procent oslovených, stejné je pro 48 procent dotázaných, jako horší jej ale vnímá pouhých osm procent dotázaných.

reklama