reklama
reklama

Obvodní soud pro Prahu 5 vynesl dne 24. října 2012 rozsudek, kterým vyhověl žalobě Václava Prejzka proti společnosti CET 21, jak na dotaz redakce M&M potvrdil sám Prejzek. Václav Prejzek se žalobou domáhal neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru v CET 21. Rozsudek je dosud nepravomocný. CET 21 je provozovatelem televizního vysílání programu Nova
 Václav Prejzek, který byl po dlouhá léta zaměstnán v oddělení výzkumu TV Nova, dostal v loňském roce výpověď společně s tehdejší vedoucí výzkumu Renatou Týmovou v souvislosti s výběrovým řízením na nového realizátora TV měření, které vyhlásila Asociace televizních organizací (ATO) a z něhož vzešla jako vítěz společnost Mediaresearch. S tímto výsledkem však dodnes nesouhlasí TV Nova. 
Řádní členové ATO (Nova, Prima, ČT a AKA) do hodnotící komise, která realizátora vybírala v režimu veřejné zakázky, nominovali každý po dvou zástupcích. Za Novu to byli právě Renata Týmová a Václav Prejzek. Jelikož však nepostupovali v zájmu TV Nova, CET 21 se je snažila z komise odvolat, ale neuspěla. Členové komise nesou osobní zodpovědnost za své jednání a rozhodování a nelze je odvolat, pokud sami nerezignují. Dostali tak od zaměstnavatele CET 21 okamžitou výpověď.
 Soud ohledně výpovědi  Renatě Týmové od CET 21 ještě probíhá. Týmová je nyní vedoucí výzkumu v České televizi. Prejzek od letošního června pracoval ve výzkumném oddělení TV Barrandov, odkud po změně majitele (nyní Empresa Media ovládaná Jaromírem Soukupem) odešel. Soukupovi patří i mediální agentura Médea, která Nově pomohla založit alternativu k ATO – Sdružení pro měření sledovanosti (SPMS), které vypsalo vlastní tendr na peoplemetry. Ten je však stále bez výsledku.

reklama