Nová data výzkumu RadioProjekt za období 3. a 4. Q 2011 ukazují, že Rádio Impuls je nadále nejposlouchanějším rádiem, v regionech vítězí Rádio Blaník. Obě stanice vedou v kategorii ve věku od 12 do 79 let, nicméně v dílčích částech výzkumu nacházíme neméně zajímavá data. Nejvýraznější změny ve struktuře rádií zmapujeme v dnešní analýze. Níže uvedená data představují ukazatel týdenní poslechovosti, porovnávána jsou vždy druhá pololetí let 2009-2011.

Rádio Impuls, nejposlouchanější tuzemská rádiová stanice, vykazuje nejvyšší poslechovost ve věkové kategorii 30-39 let, alespoň jednou týdně si ji naladí 523 tisíce posluchačů. V meziročním srovnání se stanici daří posilovat i u posluchačů nad 60 let, aktuální číslo představuje 235 tisíc, před rokem to byly 193 tisíce a v druhém pololetí roku 2009 dokonce „jen“ 165 tisíc. Meziročně oslabuje Rádio Impuls u mužů, zatímco v druhém pololetí roku 2010 jich oslovila stanice týdně 1,159 milionu, o rok později je číslo o 100 tisíc nižší. Mírně přibylo žen (z 961 tisíc na 985 tisíc).

reklama
reklama

Frekvence 1 je nejposlouchanější českou stanicí pro posluchače ve věku nad 60 let (325 tisíc), před rokem ovšem dokázala porazit Rádio Impuls i u lidí 50-59 let (nyní 352 tisíce, Rádio Impuls 392 tisíce). Rozložení mezi věkovými kategoriemi se mění jen minimálně, stanice nadále oslovuje o něco více muže (971 tisíc) než ženy (899 tisíc). Průměrná doba poslechu (ATS = Average Time Spent) se zvýšila na rovné tři hodiny (před rokem 198 minut).

Od Evropy 2 odchází nejmladší posluchači ve věku 12-19 let, alespoň to vyplývá z dat RadioProjektu. V druhém pololetí roku 2011 oslovila stanice 381 tisíc posluchačů, o rok dříve to bylo 441 tisíc (pro srovnání: v roce 2009 týdně ladily stanici 464 tisíce posluchačů ve věku 13-19 let). I tak zůstává rádio v této kategorii lídrem s podstatným náskokem. Nejúspěšnější je ve věkové kategorii 20-29 let (572 tisíce). U ostatních posluchačů se v meziročním srovnání nic výrazně nemění a pohyby se realizují v rámci statistické chyby. U mužů (12-79 let) se daří Evropě 2 (1,057 milionu) dotahovat na Rádio Impuls (1,095 tisíc).

ČRo 1 – Radiožurnál potvrdil silné postavení u posluchačů ve věku 30-39 let, týdně si stanici vybere k poslechu 317 tisíc posluchačů (288 tisíc v roce 2010, 276 tisíc v roce 2009), odliv ženského publika (446 tisíc v roce 2011, 511 v roce 2010) dokázal vykompenzovat nárůstem u mužů (848 tisíc v roce 2011, 803 tisíc v roce 2010).

Hitrádio, nejúspěšnější rozhlasová síť v České republice, prodloužila délku poslechu ze 178 na 197 minut. Pokles Hitrádií je způsoben odlivem posluchačů ve věku 12-19 let (125 tisíc v roce 2011, 170 tisíc v roce 2010), větší oslabení potkalo rozhlasovou síť i mezi posluchači 30-39 let (317 v roce 2011, 343 tisíc v roce 2010). Hitrádia nadále poslouchají spíše lidé v menších městech (města do 20 tisíc obyvatel: 718 tisíc).

U rozhlasové sítě Fajn rádií sledujeme rovnoměrné rozložení posluchačů podle velikosti bydliště. Oproti předchozímu pololetí mírně rádia klesla u mužů (v roce 2011: 267 tisíc, v roce 2010: 299 tisíc), mezi ženami je poslechovost stabilní (v roce 2011: 196 tisíc, v roce 2010: 208 tisíc).

Věková struktura posluchačů Rádia Blaník v druhém pololetí roku 2011 je prakticky totožná jako o rok dříve, mírný pokles sledujeme u posluchačů ve věku 50-59 let (275 tisíc v roce 2011, 308 tisíc v roce 2010). Přesto po delší době nastává převaha žen (656 tisíc v roce 2011, 637 tisíc v roce 2010) nad muži (620 tisíc v roce 2011, 675 tisíc v roce 2010).

Country Rádio vyhledávají ve větší míře posluchači nad 40 let (350 tisíc), jinak zůstává struktura obecenstva podobná. Průměrná délka poslechu se oproti druhé polovině rok 2010 zvýšila o 20 minut na 232 minuty. Rovněž Rádio Beat nepotkaly větší výkyvy, o půl hodiny nicméně pokleslo v ukazateli ATS (z 216 na 185 minut).

Následující odstavce nabídnou posuny ve strukturách nejúspěšnějších regionálních rádií. Rádio City dokázalo přilákat posluchače ve skupině 20-29 let, zatímco v roce 2010 představovalo číslo 30 tisíc, o rok později to je už 49 tisíc. Stanici se též podařilo vyrovnat podíl mužů a žen (v roce 2011 81:74 tisíc, v roce 2010 78:63 tisíc)., průměrná délka poslechu se vrátila na hodnotu z roku 2009, tedy 212 minut, před rokem to byla 171 minuta.

Posluchači v obcích do 1000 obyvatel přicházeli na vlny rádia Kiss Jižní Čechy ve větší míře než dosud, nyní jich ladí stanici 62 tisíce, před rokem to bylo 48 tisíc, před dvěma lety jen 31 tisíc. Stanice navíc dokázala v druhém pololetí loňského roku oslovit více posluchačů ve věku 20-29 let (v roce 2011: 60 tisíc, v roce 2010: 48 tisíc, v roce 2009: 36 tisíc). Mírný odliv ženského publika (66 tisíc v roce 2011, 75 tisíc v roce 2010) stanice kompenzovala výrazným nárůstem u mužů (v roce 2011: 106 tisíc, v roce 2010: 82 tisíc).

Nejúspěšnější regionální stanicí na západě Čech zůstává ČRo Plzeň, struktura posluchačů je stabilní, pro zajímavost dodejme, že regionální studio České rozhlasu mírně kleslo u posluchačů ve věku 60-69 let (v roce 2011: 45 tisíc, v roce 2010: 60 tisíc), postupně klesá i průměrná délka poslechu (212 minut v roce 2011, 221 minuta v roce 2010, 243 minuty v roce 2011).

Severočeši nadále upřednostňují Radio Contact Liberec, mírně posílilo ve středních městech (5 000 – 20 000 obyvatel) z 27 tisíc na 36 tisíc. Východočeské Radio Černá Hora meziročně ztrácelo u posluchačů do 39 let (v roce 2011: 143 tisíce, v roce 2010: 198 tisíc). Meziroční pokles nedokázalo vyrovnat posílením u příznivců ve věku 40-49 let (v roce 2011: 65 tisíc, v roce 2010: 47 tisíc). Zatímco počet mužů se nezměnil (160 tisíc), výrazněji ubylo žen (v roce 2011: 127 tisíc, v roce 2010: 154 tisíce).

Předposledním regionem je jižní Morava. ČRo Brno je stabilní a výraznější změny nenastaly. Rádio Kiss Hády padalo u posluchačů do 19 let, před rokem jej ladil 51 tisíc posluchačů, v roce 2011 číslo představovalo 31 tisíc. Brněnské nejposlouchanější rádio Krokodýl rostlo u posluchačů ve věku (30-39 let), v roce 2011 jich bylo 56 tisíc, před rokem 43 tisíce. Poměr žen a mužů je vzácně vyrovnán, u obou pohlaví má rádio 90 tisíc posluchačů.

Na severu Moravy dominuje neohroženě Radio Čas, nové posluchače má jak z řad mužů (258 tisíc v roce 2011, 231 tisíc v roce 2010), tak u žen (249 tisíc v roce 2011, 230 tisíc v roce 2010). Noví příznivci jsou nejčastěji ve věku 30-39 let, v roce 2011 jich bylo 116 tisíc, před rokem 85 tisíc. Hitrádio Orion zažilo přiliv nových fanoušků střední generace (30-49 let), zatímco v roce 2010 číslo představovalo 124 tisíce, o rok později to je už 162 tisíce.

V neposlední řadě zavítáme k olomoucké regionální jedničce – Rádiu Haná. Stanice meziročně výrazněji poklesla (o jednu polovinu) u posluchačů ve věku 20-29 let (v roce 2011: 17 tisíc, v roce 2010: 35 tisíc). Zatímco počet žen se neměnil, stanice meziročně přišla o 28 tisíc mužů (v roce 2011: 71 tisíc, v roce 2010: 99 tisíc). Potěšující ovšem může být prodlužující se délka poslechu, ta v druhé polovině roku 2011 stoupla na 206 minut (v roce 2010: 185 minut, v roce 2009: 168 minut).

reklama