Od 1. září dochází ke změně názvu programu Hitrádia Apollo na Hitrádio Orion Morava. V návaznosti na ostravské Hitrádio Orion tak vzniká dvojice moravských Hitrádií pod společnou značkou Orion, kterou si týdně naladí dohromady přes 350 tisíc posluchačů.

Hitrádio Apollo, které si mohli posluchači doposud naladit na Olomoucku a Valašsku, nově využije značky Hitrádia Orion a bude nyní působit pod označením programu Hitrádio Orion Morava. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání schválila změnu názvu programu Hitrádia Apollo na Hitrádio Orion Morava na svém zasedání 23. srpna 2011. „Důvodem ke změně u naších rádií na Moravě bylo, že se naše Hitrádia územně značně překrývala,“ vysvětluje Michal Sroka, programový ředitel rádií skupiny Media Bohemia. „Z výsledků poslechovosti dlouhodobě vyplývalo, že v lokalitách překryvu posluchači preferují program Hitrádia Orion.“ dodává Sroka.

reklama
reklama

Hitrádio Orion Morava chystanou změnu využije pro větší prohloubení regionality vysílání a provázanosti s jednotlivými moravskými regiony a využije programové prvky a know-how stanice Hitrádio Orion. Regionální blízkost posluchačům bude zajišťována prostřednictvím lokálních informací ve zpravodajství, servisních rubrikách a reklamním čase. Posluchači Hitrádia Orion Morava se mohou těšit na více informací z jejich okolí, neboť od 1. září dochází k odpojování zpravodajských bloků pro oblast Olomoucka a Valašska zvlášť. Skupinu Hitrádii na Moravě dále doplňuje Hitrádio Magic Brno, které působí v jihomoravské metropoli Brně.

reklama