Deník Impuls od pátku vychází pod názvem Inpuls. Rádio Impuls, respektive majitel jeho vysílací licence Londa, která dosud vedla kvůli názvu deníku tři soudní spory, zvítězilo v jednom z nich. ČTK to dnes oznámil šéfredaktor deníku Jiří Bigas a potvrdil to jednatel společnosti Londa Ivan Baťka.
Městský soud v Praze 22. září předběžným opatřením zakázal jednomu z distributorů novin, firmě Mediaprint & Kapa, deník tohoto názvu distribuovat. Majitelem vydavatelství deníku Impuls ČR je podnikatel Ivan Kaufmann, který je zároveň spoluvlastníkem Mediaprintu.
Skutečnost, že soud rozhodl ve prospěch rádia, se zástupcům deníku nelíbí. 16. září totiž v jiném sporu, vedeném přímo proti vydavatelství Impuls ČR, rozhodl jiný soudce pražského Městského soudu naopak ve prospěch deníku. Zamítl totiž návrh Londy na předběžné opatření, které by Impulsu ČR zakázalo vydávat deník pod názvem Impuls. "Obě rozhodnutí jsou zcela protikladná, třebaže vycházejí ze stejného skutkového a právního stavu," protestuje Bigas.
Oba soudní spory mají i přes opačný výsledek jednu věc společnou, budou nadále pokračovat. Mediaprint se odvolá proti předběžnému opatření. Vzhledem k tomu, že předběžné opatření má právně závazný charakter neprodleně, musel ihned deník od pátku změnit název. Londa se podle Baťky odvolá v rámci druhého sporu s vydavatelstvím Impuls ČR.
Londa také nyní analyzuje, jak se zachová ke změně názvu Impulsu na Inpuls. V souvislosti s nepatrnou změnou názvu deníku má podle Baťky podezření na obcházení zákona.
Spor provází deník Impuls od jeho vzniku letos v květnu. Londa deník obviňuje, že zneužívá již zavedené značky rádia Impuls, které bylo v prvním letošním pololetí druhou nejposlouchanější tuzemskou celoplošnou stanicí. Posluchači si podle Baťky deník s rádiem mylně spojují. Rádio vysílá od února 1999. Ochrannou známku "Radio Impuls" má registrovánu od září 2001. Ochranná známka s dominantním slovem "Impuls" je i na tiskoviny a tiskárenské výrobky, uvádí Londa.
Mediaprint se hájí, že název Impuls používal pro svůj zákaznický měsíčník, později čtrnáctideník, od roku 1997. Poté si jej nechal přeregistrovat na deník. Od roku 1998 navíc svůj tehdejší zákaznický časopis Impuls Mediaprint Londě podle svého tvrzení dodával, tudíž firmě muselo být známo, že Mediaprint tiskovinu tohoto názvu vydává.
Kauza je ověnčena celkem čtyřmi soudními spory. Kromě žaloby na Mediaprint & Kapa a na Impuls ČR se Londa na Městský soud obrátila, aby od Mediaprintu a Impulsu ČR vysoudila deset milionů korun, které požaduje jako zadostiučinění.
Čtvrtou žalobu na oplátku podal počátkem července Mediaprint na Londu. Firma Mediaprint žádá, aby jí bylo potvrzeno právo k užívání označení pro tiskovinu "Impuls" a aby Londa zároveň nesměla používat označení obsahující slovo Impuls pro tiskoviny.

reklama
reklama

HN, čtk, 26.9.2003

reklama