Česká televize uvede od pondělí 27. června 2005, tedy od 26. kalendářního týdne, v programové nabídce ČT1 a ČT2 u pořadů nový symbol: W.
Symbol - W - uvedený u pořadu znamená, že zmíněný pořad vysílá Česká televize v širokoúhlém formátu 16:9. Písmeno W souvisí s anglickým označením pro širokoúhlé vysílání widescreen.
Pro zobrazení pořadu vysílaného v širokoúhlém formátu 16:9 je pro diváka podstatný zdroj příjmu televizního signálu (pozemní nebo satelitní) a poměr stran obrazovky TV přijímače (4:3 nebo 16:9). Při vysílání pořadu ve formátu 16:9 je pro pozemní analogový příjem vytvořen již na straně České televize formát Letter-box, kdežto pro digitální satelitní příjem je ponechán plnohodnotný formát 16:9.
Divák, který vlastní TV přijímač s poměrem stran 4:3, uvidí pouze výše zmíněný Letter-box – tedy kompletní obrazovou informaci orámovanou dvěma vodorovnými černými pruhy v horní a spodní části obrazovky.
Divák, který vlastní TV přijímač s poměrem stran 16:9, má dvě možnosti:
Buď ponechá svůj TV přijímač v módu pro příjem pořadu 4:3 – tedy se dvěma svislými pruhy na pravém a levém okraji obrazovky (tzv. Pillar-box) – a v něm uvidí též pouze Letter-box
Nebo si manuálně přepne svůj TV přijímač do módu pro příjem pořadu 16:9 a uvidí takový pořad v plném rozměru, ovšem za cenu nižšího rozlišení ve svislém směru (tedy pořad je zobrazen menším počtem TV řádků)
Divák, který vlastní TV přijímač s poměrem stran 4:3, si na svém digitálním satelitním přijímači – set-top-boxu (STB) musí nastavit mód Letter-box, jinak bude ochuzen o část obrazové informace na pravém a levém okraji obrazovky.
Divák, který vlastní TV přijímač s poměrem stran 16:9, při správně nastaveném módu digitálního satelitního přijímače (STB) a TV přijímače uvidí pořad v plném rozměru.

reklama
reklama

-zem-

reklama