O vás média moc nereferují...No, vlastně kromě jednoho rozhovoru kdysi u vás....Čím to je? Přitom vás novináři vnímají jako...
Tento článek je pro web uzamčen.